فواید بالینی بالقوه­ سلول­های بنیادی جنینی

تاریخ انتشار: یکشنبه 25 تیر 1391 | امتیاز: Article Rating

خلاصه:

آیا سلول­های بنیادی جنینی برای اهداف درمانی قابل استفاده هستند؟ هدف از این گزارش کوتاه، مروری بر گستردگی استفاده کنونی از سلول­های بنیادی جنینی در اهداف درمانی می­باشد.برای درک بهتر، تنها به بررسی چهار آزمایش بالینی که تاکنون از سلول­های بنیادی جنینی به منظور اهداف درمانی استفاده کرده­اند، پرداخته شده است. دو تا از این آزمایشات در سطح بالینی استفاده می­شوند اما دوتای دیگر شامل یک مطالعه­ی انجام شده با حمایت مالی از طرف Geron و دیگری توسط تکنولوژی پیشرفته سلولی در انگلستان به سطح بالینی نرسیدند. علاوه­بر این، خود Geron آزمایشات بالینی که در ابتدا توسط شرکت خودشان پیشنهاد شد را رد کرد. این مقاله مروری مختصر به بحث پیرامون استفاده از سلول­های بنیادی جنینی در سلول درمانی در انسان می­پردازد. تنها سه آزمایش بالینی با اهداف درمانی در حال پیشرفت هستند اما همگی آن­ها بر روی بیماران اجرا نشدند و تقریبا هیچ یک از آن­ها تاکنون نتایج بالینی قابل ارزیابی را نشان ندادند.

 

Possible clinical usefulness of embryonic stem cells.

Source

Institute of Life Sciences Catholic, University of Valencia, Spain.

Abstract

Are embryonic stem cells being used for therapeutic purposes? The aim of this short report is to review to what extent are embryonic stem cells currently used for therapeutic purposes. To the best of our knowledge, only four clinical trials have been authorised so far to use human embryonic stem cells for therapeutic purposes; two of these are included in the ClinicalTrials.gov data base, and the other two, the study sponsored by Geron and the last one initiated by Advanced Cell Technology in the United Kingdom, are not. But, in addition, Geron withdrew the clinical trial which had been originally proposed by the company itself. This brief review focuses the debate on the use of embryonic stem cells in human celltherapy. To the best of our knowledge, only three trials are ongoing with therapeutic purposes thus far, with not all of them having begun to include patients, and of course without any of them yet having obtained evaluable clinical results.

 

 

ثبت امتیاز
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان