سلول های بنیادی سرطانی، میکرو RNAها و راهکارهای درمانی شامل محصولات طبیعی

تاریخ انتشار: پنجشنبه 29 تیر 1391 | امتیاز: Article Rating

خلاصه:

سلول­های بنیادی جنینی به طور مداوم تقسیم شده و به­واسطه­ی بیان فاکتورهای رونویسی اختصاصی در هر دوره­ی زمانی خاص به اندام­های خاصی تمایز پیدا می­کنند. از طرف دیگر، سلول­های بنیادی بالغ تمایز یافته در وضعیت خاموش و غیرفعال باقی مانده و با دریافت پیام­هایی از محیط (ماتریکس خارج سلولی یا نیچ) شروع به تقسیمات سلولی می­کنند مانند آنچه در مورد بهبود زخم­های ناشی از آسیب­های بافتی یا التهاب روی می­دهد. به طور مشابه، اعتقاد بر این است که سلول­های بنیادی سرطانی (CSCها) که بخش کوچکی از توده­ی توموری را تشکیل می­دهند، نیز در وضعیتی خاموش به سر می­برند. این سلول­ها با دریافت سیگنال­ها محیطی مانند افزایش بیان فاکتورهای رشد، سایتوکاین­ها و کموکاین­ها، از توانایی شروع و گسترش رشد بی­رویه برخوردار هستند. CSCهای موردنظر ماکرهای زیستی را بیان می­کنند که به شناسایی و جداسازی آن­ها کمک می­کنند. در این مقاله­ی مروری، تمرکز اصلی بر مارکرهای کاندید و شناخته شده­ی سلول­های بنیادی سرطانی که در انواع تومورهای جامد شناسایی شده­اند و نیز آینده­ی پرامید مقابله و مدیریت بیماری و درمان هدفمند آن­ها با استفاده از مارکرهای شناخته شده می­­باشد. در این مقاله مروری، جزئیاتی در مورد بیان افتراقی miRNAها و درمان­های متکی بر miRNAها و محصولات طبیعی که می­توانند در از بین بردن سلول­های بنیادی سرطانی موثر باشند، عنوان گردیده است.

 

Cancer stem cells, microRNAs, and therapeutic strategies including natural products

Source

Department of Surgery, VAGLAHS West Los Angeles, Los Angeles, CA, 90073, USA.

Abstract

Embryonic stem cells divide continuously and differentiate into organs through the expression of specific transcription factors at specific time periods. Differentiated adult stem cells on the other hand remain in quiescent state and divide by receiving cues from the environment (extracellular matrix or niche), as in the case of wound healing from tissue injury or inflammation. Similarly, it is believed that cancer stem cells (CSCs), forming a smaller fraction of the tumor bulk, also remain in a quiescent state. These cells are capable of initiating and propagating neoplastic growth upon receiving environmental cues, such as overexpression of growth factors, cytokines, and chemokines. Candidate CSCs express distinct biomarkers that can be utilized for their identification and isolation. This review focuses on the known and candidate cancer stem cell markers identified in various solid tumors and the promising future of disease management and therapy targeted at these markers. The review also provides details on the differential expression of microRNAs (miRNAs), and the miRNA- and natural product-based therapies that could be applied for the treatment of cancer stem cells.

 

ثبت امتیاز
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان