سلول­های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان پس از پیوند قدرت حافظه­ را در مدل­­­های رت دارای بیماری آلزایمر بهبود بخشیدند

تاریخ انتشار: دوشنبه 02 مرداد 1391 | امتیاز: Article Rating

خلاصه:

هدف از مطالعه­ی حاضر، ارزیابی تاثیر پیوند سلول­های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان (MSC) بر عیوب ایجاد شده در قدرت تشخیص در مدل­های رت مبتلا به آلزایمر در اثر پیری یا عوامل شیمیایی می­باشد. در آزمایشات اول، حیوانات مسن (30 ماهه) تحت تست Moriss water maze (MWM) قرار گرفته و به دو گروه دارای حافظه­ی آسیب دیده و حافظه­ی سالم تقسیم شدند. گروه دارای حافظه­ی آسیب دیده به دو گروه تقسیم شدند و ناحیه­ی CA1 هیپوکامپوس آن­ها به منظور تزریق سلول­های بنیادی مزانشیمی (500 × 10(3)/µl) و PBS به صورت دوطرفه  سوراخ شد. در آزمایش دوم، اسید ایبوتنیک (Ibo) به صورت دو طرفه در ناحیه­ی nucleus basalis magnocellularis (NBM) رت­های جوان (سه ماهه) تزریق شد و حیوانات تحت تست MWM قرار گرفتند. سپس، حیوانات دارای  حافظه­ی معیوب تحت تیمارهای MSC و PBS قرار گرفتند. دو ماه پس از تیمار، در هر دو آزمایش، بهبود قدرت تشخیص به کمک تست MWM در نمودار یادگیری ارزیابی شد. نتایج نشان دادند که درمان با MSCها به طور قابل توجهی توانایی یادگیری  و قدرت حافظه را در هر دو نوع ضعف حافظه­ی ناشی از پیری و Ibo افزایش می­دهد. سلول­های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان بالغ در درمان مشکلات رفتاری و تشخیصی مرتبط با پیری و آسیب­های NBM بسیار موثر و امیدوارکننده نشان دادند.

 

Transplanted Bone Marrow Mesenchymal Stem Cells Improve Memory in Rat Models of Alzheimer's Disease.

Source

Cellular and Molecular Research Center, Faculty of Medecine, Guilan University Complex, Rasht 41996-13769, Iran.

Abstract

The present study aims to evaluate the effect of bone marrow mesenchymal stem cells (MSCs) grafts on cognition deficit in chemically and age-induced Alzheimer's models of rats. In the first experiments aged animals (30 months) were tested in Morris water maze (MWM) and divided into two groups: impaired memory and unimpaired memory. Impaired groups were divided into two groups and cannulated bilaterally at the CA1 of the hippocampus for delivery of mesenchymal stem cells (500 × 10(3)/μL) and PBS (phosphate buffer saline). In the second experiment, Ibotenic acid (Ibo) was injected bilaterally into the nucleus basalis magnocellularis (NBM) of young rats (3 months) and animals were tested in MWM. Then, animals with memory impairment received the following treatments: MSCs (500 × 10(3)/μL) and PBS. Two months after the treatments, cognitive recovery was assessed by MWM in relearning paradigm in both experiments. Results showed that MSCs treatment significantly increased learning ability and memory in both age- and Ibo-induced memory impairment. Adult bone marrow mesenchymal stem cells show promise in treating cognitive decline associated with aging and NBM lesions.

 

 

ثبت امتیاز
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان