کاربردهای بالینی هدف گیری سلول های بنیادی سرطانی

پنجشنبه، 07 دی 1391 | Article Rating

 

وجود سلول های بنیادی سرطانی (CSCs) مخصوصاً به دلیل توانایی بالقوه آن ها برای ورود به فاز بالینی، علاقه قابل توجهی را به خود اختصاص می دهد. پیشرفت های سریع در حوزه CSC، شواهدی برای توسعه روش های درمانی موثق تر ضد سرطان در آینده را فراهم کرده اند. به طور معمول،CSCها تنها بخش کوچکی از کل توده توموری را شامل می شوند. هرچند که آن ها از توان بالایی برای خودنوسازی برخوردارند و به نظر می رسد که به درمان های سنتی نیز مقاومت نسبی داشته باشند. هدف رویکردهای درمانی اخیر، کاهش یا تمایز CSCها یا از بین بردن جایگاه های استقرار آن ها است. درک بهتر خصوصیات بیولوژیکی CSCها و نیز آزمایشات بالینی و پیش بالینی بهبود یافته که CSCها را هدف قرار می دهند، ممکن است درمان بسیاری از سرطان ها را متحول سازد.      

Clinical implication of targeting of cancer stem cells.

Zhao L, Zhao Y, Bao Q, Niess H, Jauch KW, Bruns CJ.

Source

Department of Surgery, Munich Medical Center, Campus Grosshadern, LMU Munich, Munich, Germany. Lu.Zhao@med.uni-muenchen.de

Abstract

The existence of cancer stem cells (CSCs) is receiving increasing interest particularly due to its potential ability to enter clinical routine. Rapid advances in the CSC field have provided evidence for the development of more reliable anticancer therapies in the future. CSCs typically only constitute a small fraction of the total tumor burden; however, they harbor self-renewal capacity and appear to be relatively resistant to conventional therapies. Recent therapeutic approaches aim to eliminate or differentiate CSCs or to disrupt the niches in which they reside. Better understanding of the biological characteristics of CSCs as well as improved preclinical and clinical trials targeting CSCs may revolutionize the treatment of many cancers.

 

ثبت امتیاز
اشتراک گذاری
نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان