جستجو
ورود
  27 خرداد 1398

  ویژگی های تعدیل کنندگی ایمنی سلول های بنیادی/استرومایی مزانشیمی جفت

تاریخ انتشار: شنبه 16 اردیبهشت 1396 | امتیاز: Article Rating

سلول های بنیادی/استرومایی مزانشیمی(MSCs) از انواع بافت های جنینی و بالغ مانند مغز استخوان، بافت چربی، خون بند ناف و جفت جداسازی می شوند. سلول های بنیادی مزانشیمی جفتی(pMSCs) که فوکوس اصلی این مطالعه هستند، نوعی نسبتا جدید از سلول های بنیادی مزانشیمی هستند که در مقایسه با سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از مغز استخوان(BMMSCs) به میزان زیادی مورد مطالعه قرار نگرفته اند. سلول های بنیادی مزانشیمی عملکردهای ایمنی سلول های ایمنی مهم دخیل در شناسایی و حذف آلو آنتی ژن مانند سلول های ارائه کننده آنتی ژن(APCs)، سلول های T، سلول های B و سلول های کشنده ذاتی(NK) را تعدیل می کنند. مطالعات بالینی، هم آن هایی که کامل شده اند و هم آن هایی که در حال انجام هستند، سلول های بنیادی مزانشیمی را برای درمان بیماری های ایمنولوژیک انسانی مختلف مانند MS و دیابت نوع یک به کار می برند. با این حال، مکانیسم هایی که اثرات سرکوب کنندگی ایمنی سلول های بنیادی مزانشیمی جفت را وساطت می کنند به میزان زیادی ناشناخته مانده اند و بی خطر بودن استفاده از سلول های بنیادی مزانشیمی جفتی در بالین نیاز به معتبرسازی بیشتری دارد. در این جا ما اطلاعات موجود در مورد ویژگی های سرکوب کنندگی ایمنی سلول های بنیادی مزانشیمی جفتی را مرور می کنیم.

Placenta. 2017 Apr 7. pii: S0143-4004(17)30225-4. doi: 10.1016/j.placenta.2017.04.003. [Epub ahead of print]

Immunomodulatory properties of human placental mesenchymal stem/stromal cells.

Abumaree MH1, Abomaray FM2, Alshabibi MA3, AlAskar AS4, Kalionis B5.

Abstract

Mesenchymal stem/stromal cells (MSCs) are isolated from various fetal and adult tissues such as bone marrow, adipose tissue, cord blood and placenta. Placental MSCs (pMSCs), the main focus of this review, are relatively new MSC types that are not as intensively studied compared with bone marrow-derived MSCs (BMMSCs). MSCs modulate the immune functions of important immune cells involved in alloantigen recognition and elimination, including antigen presenting cells (APCs), T cells, B cells and natural killer (NK) cells. Clinical trials, both completed and underway, employ MSCs to treat various human immunological diseases, such as multiple sclerosis (MS) and type 1 diabetes. However, the mechanisms that mediate the immunosuppressive effects of pMSCs are still largely unknown, and the safety of pMSC use in clinical settings needs further confirmation. Here, we review the current knowledge of the immunosuppressive properties of placental MSCs.

PMID: 28411943
ثبت امتیاز
تبلیغات
تبلیغات
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان