جستجو
ورود
  27 خرداد 1398

  بازسازی ایمنی سازشی بعد از پیوند خون بند ناف: اثر اختلالات عفونی

تاریخ انتشار: جمعه 26 خرداد 1396 | امتیاز: Article Rating

در مقایسه با پیوند سلول های بنیادی آلوژن(alloHSCT) با سایر منابع سلول های بنیادی، پیوند خون بند ناف(UCBT) معمولت با افزایش خطر عفونت بویژه طی سه ماه اول بعد از پیوند همراه است. مطالعات طولی نظارت بر ایمنی بدن الگوهای ویژه ای از ریکاوری سلول های T و B را در خون محیطی گیرنده های خون بند ناف طی ماه های اول بعد از پیوند گزارش کرده است. به طور کلی، داده های حاضر بازسازی تاخیری  مخازن سلول های CD4+T و CD8+ ذاتی و حافظه ای را بعد از پیوند خون بند ناف پیشنهاد می کند. این بویژه در مورد گیرنده های بالغ و برای بیمارانی که رویکردهای حذف سلول های T را در in vivo دریافت کرده اند(قبل از پیوند) صدق می کند. چنین ریکاوری تاخیری  سلول هایT ممکن است حساسیت گیرنده های  UCB را برای ابتلا به عفونت های گاه و بیگاه و فعال سازی مجدد ویروس ها افزایش دهند. با توجه به ریکاوری سلول های B، پیوند خون بند ناف با لنفوپوئزیز B تسریع شده همراه بود. هم چنین مطالعات اخیر شواهدی را برای ریکاوری سریع تر سلول های B‌حافظه ای در گیرنده های خون بند ناف گزارش کرده است. در این مقاله،‌ما به اختصار بازسازی سلول های B و T را بعد از  alloHSCT و با تاکید روی ویژگی های مشاهده شده بعد از پیوند خون بند ناف مرور کرده ایم. ما بیشتر این داده ها را در کنار خطرات مربوط به عفونت بعد از پیوند خون بند ناف قرار داده ایم.

Stem Cell Investig. 2017 May 25;4:40. doi: 10.21037/sci.2017.05.03. eCollection 2017.

Reconstitution of adaptive immunity after umbilical cord blood transplantation: impact on infectious complications.

Servais S1,2, Hannon M2, Peffault de Latour R3,4, Socie G3,4, Beguin Y1,2.

Abstract

In comparison with allogeneic stem cell transplantation (alloHSCT) with other stem cell sources, umbilical cord blood transplantation (UCBT) was traditionally associated with increased risk of infections, particularly during the first 3 months after transplantation. Longitudinal studies of immune monitoring reported peculiar patterns of T- and B-cell recovery in the peripheral blood of UCB recipients during the first months post-transplantation. Overall, current data suggest delayed reconstitution of naive and memory CD4+ and CD8+ T-cell pools after UCBT. This is particularly true for adult recipients and for patients who received in vivo T-cell depleting approaches before the transplantation. Such delayed T-cell recovery may increase susceptibility of UCB recipients for developing opportunistic infections and viral reactivations. Regarding B-cell recovery, UCBT was associated with accelerated B-lymphopoiesis. Recent studies also reported evidence for faster functional memory B-cell recovery in UCB recipients. In this article, we briefly review T- and B-cell reconstitution after alloHSCT, with emphasis on peculiarities observed after UCBT. We further put these data in lines with risks of infections after UCBT.

PMID: 28607914
ثبت امتیاز
تبلیغات
تبلیغات
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان