جستجو
ورود
  02 شهریور 1398

  نقش پلاسمای غنی از پلاکت خون محیطی بالغ و خون بند ناف انسانی روی تکثیر و مهاجرت فیبروبلاست های پوست انسانی

تاریخ انتشار: شنبه 28 مرداد 1396 | امتیاز: Article Rating

پیشینه:

ترمیم زخم یک فرایند پیچیده و دینامیک بعد از آسیب در ساختارهای بافتی است. به دلیل آسیب پوستی گسترده ناشی از آسیب های سوختگی، این مطالعه به تعیین نقش پلاسمای غنی از پلاکت خون محیطی بالغ و خون بند ناف انسانی روی تکثیر و مهاجرت در فیبروبلاست های پوست انسانی پرداخت.

روش ها:

پلاسمای غنی از پلاکت(5،10، 15 و 50 درصد) مشتق از خون محیطی بالغ و خون بند ناف انسانی آماده شد و به فیبروبلاست های کشت شده ای که از نمونه پوست انسانی مشتق شده بودند، اضافه شدند. مهاجرت و تکثیر فیبروبلاست ها در مقایسه با محیط ده درصد FBS و بوسیله پاسخ دهی فیبروبلاست ها به شیب غلظت ارزیابی شد.

نتایج:

همه اجزای PRP خون بند ناف رشد فیبروبلاست ها را در مقایسه با گروه کنترل منفی تحریک کرد. رشد فیبروبلاست در حالت وابسته به دوز غلظت تقویت شد. همه فیبروبلاست های کشت شده مورفولوژی طبیعی شان را حفظ کردند. هیچ تفاوت معناداری بین PRP تهیه شده از خون بند ناف و خون محیطی بالغ از نظر تکثیر و مهاجرت سلولی وجود نداشت اما تفاوت با FBS‌ده درصد قابل توجه بود. میزان PRP یک درصد و 50 درصد تکثیر سلولی را کاهش داد. PRP بیست درصد خون بند ناف و PRP ده درصد خون محیطی اثر تحریکی قابل توجهی روی مهاجرت سلول های فیبروبلاست پوست انسانی در مقایسه با حالت FBS‌ده درصد داشت.

جمع بندی:

 از آن جایی که PRP‌می تواند مهاجرت و تکثیر فیبروبلاست های درمی را افزایش دهد، می تواند زمانی که به تیمار زخم های مزمن بدون شروع پاسخ ایمنی نیاز داریم، به طور مطمئن به کشت های سلولی اضافه شود.

World J Plast Surg. 2017 May;6(2):198-205.

The Role of Human Adult Peripheral and Umbilical Cord Blood Platelet-Rich Plasma on Proliferation and Migration of Human Skin Fibroblasts.

Hashemi SS1, Mahmoodi M1, Rafati AR2, Manafi F3, Mehrabani D3.

Abstract

BACKGROUND:

Wound healing is a complex and dynamic process following damage in tissue structures. Due to extensive skin damage caused by burn injuries, this study determined the role of human adult peripheral and umbilical cord blood platelet-rich plasma on proliferation and migration in human skin fibroblasts.

METHODS:

Platelet-rich plasma (5, 10, 15, 20 and 50% PRP) from human umbilical cord blood and adult peripheral blood were provided and added to fibroblasts cultured from a human skin sample. Migration and proliferation of fibroblasts were assessed in comparison to 10% FBS and by the fibroblast responses to a concentration gradient.

RESULTS:

All components of the umbilical cord blood PRP significantly stimulated the growth of fibroblasts when compared to the negative control. Fibroblast growth was enhanced in a dose dependent manner. All fibroblast cultures retained normal morphology. No significant difference was noted between umbilical cord blood and adult peripheral blood PRP preparations regarding cell proliferation and migration, but the difference to 10% FBS was significant. 1% and 50% PRP reduced cellular proliferation. The 20% umbilical cord blood PRP and 10% adult peripheral blood PRP had a significant stimulatory effect on the migration of the skin fibroblast cells in comparison with 10% FBS.

CONCLUSION:

As PRP could promote the migration and proliferation of dermal fibroblasts, it can be safely added in cultures when treatment of chronic wounds without triggering the immune response is needed.

PMID: 28713711
ثبت امتیاز
تبلیغات
تبلیغات
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان