جستجو
ورود
  27 خرداد 1398

  هدایت سیگنال مکانیکی در سلول های بنیادی مزانشیمی ترشح پروساپوسین را القا می کند و منجر به تکثیر سلول های سرطان سینه می شود

تاریخ انتشار: پنجشنبه 20 مهر 1396 | امتیاز: Article Rating

در پاسخ به محرک شیمیایی ناشی از سلول های سرطانی، سلول های بنیادی مزانشیمی(MSC) می توانند به فیبروبلاست های مربوط به سرطان(CAF) تمایز یابند و پیشرفت تومور را افزایش دهند. این که چگونه محرک مکانیکی مانند سفتی ماتریکس خارج سلولی(ECM) در فنوتیپ MSCها در سرطان مشارکت می کند به خوبی شناخته نشده است. در این ما نشان دادیم که سفتی ماتریکس خارج سلولی منجر به هدایت سیگنال مکانیکی در سلول های بنیادی مزانشیمی می شود که رشد تومورهای پستانی را تا حدی با ترشح پروتئین پیام رسانی پروساپوسین افزایش می دهد. روی یک بستر سفت، سلول های بنیادی مزانشیمی کشت شده با محیط شرطی مشتق از سلول های سرطانی پستانی سطح افزایش یافته ای از اکتین عضلات صاف- آلفا() به عنوان یک مارکر برای CAF را در مقایسه با MSCهای کشت شده روی ماتریکس نرم بیان می کنند. برعکس، سلول های بنیادی مزانشیمی کشت شده روی ماتریکس سفت پروساپوسین را ترشح کردند که تکثیر و بقای سلول های کارسینومای پستانی را افزایش داد اما متاستاز را مهار کرد. یافته های ما پیشنهاد می کند علاوه بر محرک شیمیایی، سفتی افزایش یافته ECM در ریز محیط توموری تمایز MSCها به CAF را القا می کند و تکثیر افزایش یافته و بقای سلول های سرطانی پستانی را شروع می کند.

Cancer Res. 2017 Sep 28. pii: canres.0569.2017. doi: 10.1158/0008-5472.CAN-17-0569. [Epub ahead of print]

Mechano-signal transduction in mesenchymal stem cells induces prosaposin secretion to drive the proliferation of breast cancer cells.

Ishihara S1, Inman DR2, Li WJ3, Ponik SM2, Keely P4.

Abstract

In response to chemical stimuli from cancer cells, mesenchymal stem cells (MSC) can differentiate into cancer-associated fibroblasts (CAF) and promote tumor progression. How mechanical stimuli such as stiffness of the extracellular matrix (ECM) contribute to MSC phenotype in cancer remains poorly understood. Here we show that ECM stiffness leads to mechano-signal transduction in MSC which promotes mammary tumor growth in part through secretion of the signaling protein prosaposin. On a stiff matrix, MSC cultured with conditioned media from mammary cancer cells expressed increased levels of alpha-smooth muscle actin, a marker of CAF, compared to MSC cultured on a soft matrix. By contrast, MSC cultured on a stiff matrix secreted prosaposin which promoted proliferation and survival of mammary carcinoma cells but inhibited metastasis. Our findings suggest that in addition to chemical stimuli, increased stiffness of the ECM in the tumor microenvironment induces differentiation of MSC to CAF, triggering enhanced proliferation and survival of mammary cancer cells.

PMID: 28972074
ثبت امتیاز
تبلیغات
تبلیغات
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان