پیوند سلول های بنیادی در درمان بیماران مبتلا به نارسایی کبد

تاریخ انتشار: یکشنبه 17 دی 1396 | امتیاز: Article Rating

پیشینه:

 نارسایی کبد یک بیماری های کبدی کشنده است که شامل از بین رفتن حاد و شدید عملکرد کبدی است. پیوند فوری کبد، تنها گزینه معالجه کننده برای نارسایی کبد است اما به دلیل کمبود اهدا کننده با محدودیت مواجه است. سلول های بنیادی، از جمله سلول های بنیادی جنینی، سلول های بنیاید پرتوان القایی، سلول های بنیادی مزانشیمی، سلول های بنیادی خون ساز و سلول های پیش ساز کبدی، ظرفیت تکثیر و تمایز را دارا هستند و می توانند در انواع بیماری های کبدی مانند بیماری های کبدی ارثی، سیروز و نارسایی کبد استفاده شوند.

هدف:

 ما پیشرفت های پایه آزمایشگاهی و بالینی در پیوند سلول های بنیادی در درمان نارسایی کبد را خلاصه کردیم و مزیت ها و معایب انواع مختلف سلول های بنیادی در این زمینه را بحث کردیم تا چشم اندازی را در مورد درمان های مبتنی بر سلول برای نارسایی های کبدی ارائه کنیم.

نتایج:

 سلول های بنیادی، بویژه سلول های بنیادی مزانشیمی(عمدتا ایمنی زایی پایین و ویژگی های پاراکرینی) و سلول های بنیادی پرتوان القایی (تولید سلول مور نظر از سلول های سوماتیک)، کاندیداهای مقبولی برای سلول درمانی در درمان بیماری های کبدی هستند، اما برخی از موانع مانند نرخ موفقیت پیوند پایین، روش های حفاظت انجمادی و تومورزایی باید برداشته شود.

جمع بندی:

پیوند سلول های بنیادی یک استراتژی امیدوار کننده اما چالش برانگیز است و راه جدیدی را برای درمان بیماری های کبدی باز می کند. اما پیش از اینکه این استراتژی جدید بتواند به طور بی خطر و موثری برای انسان استفاده شود، تلاش های زیادی لازم است تا برا مشکلات ذکر شده غلبه شود.

Curr Stem Cell Res Ther. 2018 Jan 5. doi: 10.2174/1574888X13666180105123915. [Epub ahead of print]

Stem cells transplantation in the treatment of patients with liver failure.

Tao YC1, Wang ML1, Chen EQ1, Tang H1.

Abstract

BACKGROUND:

Liver failure is life-threatening liver disease encompassing a severe acute deterioration of liver function. Emergency liver transplantation is the only curative treatment for liver failure, but is restricted by the severe shortage of organ donors. Stem cell, including embroyonic stem cells, induced pluripotent stem cells, mesenchymal stem cells, hematopoietic stem cells and hepatic progenitor cells, have capacity to proliferate and differentiate and could be used in a variety of liver diseases including hereditary liver diseases, cirrhosis and liver failure.

OBJECTIVE:

We summarized the basic experimental and clinical advances of stem cell transplantation in liver failure treatment, and also discussed the advantages and disadvantage of different stem cells subtype in this field, aiming to provide a perspective on the stem cell-based therapy for liver failure.

RESULTS:

Stem cells, especially mesenchymal stem cells(mainly low immunogenicity and paracrine characteristics) and induced pluripotent stem cells( generation of desired cell type from somatic cell), are feasible candidates for cell therapy in the treatment of liver diseases, but there are some drawbacks remaining to be resolved, such as low engraftment, cryotpreservation methods and tumorigenesis.

CONCLUSION:

Stem cell transplantation is a promising but challenging strategy and paves a new way for curing liver disease. But more efforts need to be made to overcome problems before this new strategy could be safely and effectively applied to humans.

Copyright© Bentham Science Publishers; For any queries, please email at epub@benthamscience.org.

PMID: 29303079
ثبت امتیاز
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان