جستجو
ورود
  26 دی 1397

  سلول های بنیادی لیمبال: هویت، منشا تکوینی و پتانسیل درمانی

تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 19 دی 1396 | امتیاز: Article Rating

قرنیه پنجره ای است که ما را به دنیا مرتبط می سازد و بینایی ما به طور حیاتی به شفافیت و یکپارچگی قرنیه بستگی دارد. اپی تلیوم آن یکی از بافت های پستانداران است که از سریع ترین قدرت بازسازی برخوردار است و طی یک دوره تقریبا یک تا دو هفته ای متحمل ترن آور می شود. این ظرفیت بازسازی کنندگی زیاد و موثر به عملکرد سلول های بنیادی موجود در لیمبوس بستگی دارد که ساختاری است که مرز بین قرنیه و ملتحمه را شکل می دهد. سلول های بنیادی لیمبال(LSC)، جمعیت سلولی خاموش با ظرفیت تکثیر شوندگی را ارائه می کند که در لایه قاعده ای اپی تلیای لیمبوس درون یک نیچ سلولی قرار گرفته اند. علاوه بر سلول های بنیادی لیمبوس، این نیچ جمعیت های مختلف سلولی مانند فیبروبلاست های استرومایی لیمبال، ملانوسیت ها، سلول های ایمنی و هم چنین غشای پایه را دارا است که همه آن ها برای حفظ سلول های بنیادی لیمبال و بازسازی ناشی از این سلول های بنیادی ضروری هستند. اجزای نیچ سلول های بنیادی لیمبال منشا تکوینی متنوعی دارند و همین واقعیت تا کنون مانع از شناسایی دقیق سلول های بنیادی لیمبال از نظر مولکولی شناخته شده می شود. موفقیت های اخیر در جداسازی خوشبینانه سلول های بنیادی لیمبال بر بیان ABCB5 و ظرفیت این جمعیت سلولی برای احیای طولانی مدت قرنیه بدنبال پیوند در مدل های درون تنی پیش درمانگاهی نقص این سلول های بنیادی استوار بوده است که حاکی از پتانسیل قابل توجه فورمول های خالص سلول های بنیادی لیمبال برای درمان بالینی بوده است. مطالعات دیگر شامل ردیابی های رده ای ژنتیکی منشا تکوینی سلول های بنیادی لیمبال درک ما از این جمعیت سلولی حیاتی و نیچ آن را بهبود می بخشد و برای طب بازساختی کاربردهای مهمی دارد.

Wiley Interdiscip Rev Dev Biol. 2017 Nov 3. doi: 10.1002/wdev.303. [Epub ahead of print]

Limbal stem cells: identity, developmental origin, and therapeutic potential.

Gonzalez G1,2, Sasamoto Y1, Ksander BR3, Frank MH4,5,6, Frank NY1,2.

Abstract

The cornea is our window to the world and our vision is critically dependent on corneal clarity and integrity. Its epithelium represents one of the most rapidly regenerating mammalian tissues, undergoing full-turnover over the course of approximately 1-2 weeks. This robust and efficient regenerative capacity is dependent on the function of stem cells residing in the limbus, a structure marking the border between the cornea and the conjunctiva. Limbal stem cells (LSC) represent a quiescent cell population with proliferative capacity residing in the basal epithelial layer of the limbus within a cellular niche. In addition to LSC, this niche consists of various cell populations such as limbal stromal fibroblasts, melanocytes and immune cells as well as a basement membrane, all of which are essential for LSC maintenance and LSC-driven regeneration. The LSC niche's components are of diverse developmental origin, a fact that had, until recently, prevented precise identification of molecularly defined LSC. The recent success in prospective LSC isolation based on ABCB5 expression and the capacity of this LSC population for long-term corneal restoration following transplantation in preclinical in vivo models of LSC deficiency underline the considerable potential of pure LSC formulations for clinical therapy. Additional studies, including genetic lineage tracing of the developmental origin of LSC will further improve our understanding of this critical cell population and its niche, with important implications for regenerative medicine. For further resources related to this article, please visit the WIREs website.

PMID: 29105366
ثبت امتیاز
تبلیغات
تبلیغات
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان