جستجو
ورود
  26 دی 1397

  سلول های اپی تلیالی شبکیه مشتق از سلول های بنیادی انسانی در پاسخ به استرس، کمپلمان را از طریق کالکتین11 فعال می کنند

تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 19 دی 1396 | امتیاز: Article Rating

تخریب ماکولای وابسته به سن(AMD) دلیل اصلی نابینایی است و با تنظیم نامناسب کمپلمان همراه است. این بیماری یک هدف بالقوه برای سلول درمانی است اما موفقیت احتمالا به دلیل پاسخ های التهابی با محدودیت مواجه است. ما ویژگی های ایمنی ذاتی سلول های اپی تلیوم رنگدانه دار مشتق از سلول های بنیادی پرتوان القایی انسانی(iPSCs) را با توجه به مسیر کمپلمان بررسی کردیم. ما روی کالکتین 11(CL-11) فوکوس کردیم که یک مولکول تشخیص الگو است که می تواند فعال سازی کمپلمان را در بافت اپی تلیالی کلیوی شروع کند. ما شواهدی از سازندگی و بیان ناشی از هیپوکسی کالکتین 11 را در سلول های iPS-RPE و مایع خارج سلولی مشاهده کردیم. فعال سازی کمپلمان روی سطخ سلول ها در ارتباط با اتصال کالکتین 11 رخ می دهد. نشان داده شده است که کالکتین 11 پاسخ های التهابی را از طریق شناسایی ال-فوکوز فعال می کند که با نشان دادن این امر که سلول های تیمار شده با فوکوزیداز به میزان زیادی قادر به فعال سازی کمپلمان نیستند، اثبات شد. حضور کالکتین 11 در بافت شبکیه سالم موش و انسان ارتباط زیستی کالکتین 11 را ثابت کرد. داده های ما یک مکانیسم شروع جدید از فعال سازی کمپلمان را توصیف می کند که می تواند در پاتوژنز بیماری و مداخلات درمانی مهم باشد.

Sci Rep. 2017 Nov 7;7(1):14625. doi: 10.1038/s41598-017-15212-z.

Human stem cell-derived retinal epithelial cells activate complement via collectin 11 in response to stress.

Fanelli G1, Gonzalez-Cordero A2, Gardner PJ2, Peng Q1, Fernando M2, Kloc M2, Farrar CA1, Naeem A2, Garred P3, Ali RR2, Sacks SH4.

Abstract

Age-related macular degeneration (AMD) is a major cause of blindness and is associated with complement dysregulation. The disease is a potential target for stem cell therapy but success is likely to be limited by the inflammatory response. We investigated the innate immune properties of human induced-pluripotent stem cell (iPSC)-derived RPE cells, particularly with regard to the complement pathway. We focused on collectin-11 (CL-11), a pattern recognition molecule that can trigger complement activation in renal epithelial tissue. We found evidence of constitutive and hypoxia-induced expression of CL-11 in iPS-RPE cells, and in the extracellular fluid. Complement activation on the cell surface occurred in conjunction with CL-11 binding. CL-11 has been shown to activate inflammatory responses through recognition of L-fucose, which we confirmed by showing that fucosidase-treated cells, largely, failed to activate complement. The presence of CL-11 in healthy murine and human retinal tissues confirmed the biological relevance of CL-11. Our data describe a new trigger mechanism of complement activation that could be important in disease pathogenesis and therapeutic interventions.

PMID: 29116192
ثبت امتیاز
تبلیغات
تبلیغات
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان