جستجو
ورود
  26 دی 1397

  نقش سلول های بنیادی مشتق از بافت چربی در یک مدل سه بعدی خود سازمان یابنده با توجه به ترمیم بافت نرم انسانی

تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 19 دی 1396 | امتیاز: Article Rating

پدیده بالینی بهبود ناکافی بافت نرم، هنوز به صورت یک بحث مهم باقی مانده است. وقوع زخم های مزمن با طول عمر فرد مرتبط است و این امر در جوامع غربی رو به افزایش است. محصولات مهندسی بافت شامل سلول های بنیادی مشتق از چربی به عنوان یک رویکرد درمانی امیدوار کننده مورد بحث قرار گرفته اند. مطالعات متعدد، ارزش این سلول ها برای بهبود ترمیم بافت های نرم را اثبات کرده اند و یک اثر پاراکرین و هم چنین مستقیم را روی ترمیم عروق و رگزایی نشان داده اند. در تلاش برای نشان دادن اثرات خاص سلول های بنیادی مشتق از چربی روی سلول های اندوتلیالی ریز عروق درمی، با توجه به فازهای مختلف ترمیم بافت نرم، ما یک مدل آزمایشگاهی سه بعدی را بر مبنای اسفروئیدها طراحی کردیم. پارامترهای پایه مانند حجم اسفروئید، تعداد سلول ها و نرخ سلول های آپوپتوزی در ارتباط با زمان کشت در شرایط اکسیژن مختلف و با استفاده از کشت های تک سلول یا هم کشتی دو نوع سلول تعیین شد. علاوه براین ما روی بیان ژن و سطح پروتئین اینترلوکین6، اینترلوکین 8، پروتئین منوسیتی جذب کننده شیمیایی 1 و فاکتور رشد اندوتلیال عروقی فوکوس کردیم که در مقایسه با درمان های قبلی مورد استفاده برای زخم های مزمن مورد بحث قرار گرفت. دیدن α-SMA اجازه برآورد عملکرد سلول های بنیادی مشتق از چربی به عنوان یک تثبیت کننده برای سلول های اندوتلیالی ریز عروقی را داد. نتایج مدل سه بعدی ارائه شده، اثرات پاراکرین سلول های بنیادی مشتق از چربی روی ترمیم ریز عروق طی شرایط هیپوکسی اولیه را نشان می دهد و این در حالی است که اثر تثبیت کننده آن ها طی فازهای آخر بهبود بافت نرم اتفاق می افتد که به طور همزمان با اکسیژنه شدن مجدد همراه است.

Mol Cell Biochem. 2018 Jan 5. doi: 10.1007/s11010-017-3265-9. [Epub ahead of print]

The role of adipose-derived stem cells in a self-organizing 3D model with regard to human soft tissue healing.

Oberringer M1, Bubel M2, Jennewein M2, Guthörl S2, Morsch T2, Bachmann S2, Metzger W2, Pohlemann T2.

Abstract

The clinical phenomenon of inadequate soft tissue healing still remains an important issue. The occurrence of chronic wounds is correlated to the life span, which is still increasing in western countries. Tissue engineering products containing adipose-derived stem cells are discussed as a promising therapeutic approach. Several studies confirmed the value of these cells for soft tissue healing improvement, suggesting a paracrine as well as a direct effect on vessel repair and angiogenesis. In an attempt to figure out specific effects of adipose-derived stem cells on dermal microvascular endothelial cells with respect to the different phases of soft tissue healing, we designed a 3D in vitro model on the basis of spheroids. Basic parameters like spheroid volume, cell numbers, and rate of apoptotic cells were determined in dependence on culture time, on different oxygen conditions and using mono- as well as co-cultures of both cell types. Furthermore we focused on gene expression and protein levels of interleukin-6, interleukin-8, monocyte chemoattractant protein-1, and vascular endothelial growth factor, which are discussed against the background of therapies for chronic wounds. The visualization of α-smooth muscle actin allowed the estimation of the function of adipose-derived stem cells as stabilizer for dermal microvascular endothelial cells. The results of the present 3D model underscore a paracrine effect of adipose-derived stem cells on microvessel repair during early hypoxic conditions, whereas a stabilizing effect occurs during a later phase of soft tissue healing, simultaneously to reoxygenation.

PMID: 29305678
ثبت امتیاز
تبلیغات
تبلیغات
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان