جستجو
ورود
  26 دی 1397

  ظرفیت استخوان زایی قابل مقایسه سلول های بنیادی/استرومایی مزانشیمی مشتق از پرده آمنیوتیک و مغز استخوان انسانی

تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 19 دی 1396 | امتیاز: Article Rating

تاکنون، توجه قابل ملاحظه ای به کاربرد سلول های بنیادی یا استرومایی مزانشیمی(MSCs) در رویکردهای درمانی مختلف جلب شده است. اگرچه مغز استخوان انسانی معمولا به عنوان منبع اصلی برای سلول های بنیادی مزانشیمی در نظر گرفته می شود، داشتن یک روش جمع آوری تهاجمی، ملاحظات اخلاقی و دسترس پذیری اهدا کننده چالش هایی را برای محققین ایجاد کرده است که موجب شده است آنها به دنبال یافتن منابع جایگزین بهتر برای این سلول ها باشند. مطالعه ارائه شده در این جا در صدد است که که ظرفیت استخوانی زایی سلول های بنیادی مزانشیمی بدست آمده از پرده آمنیون(AM) و آن هایی که از مغز استخوان(BM) منشا گرفته اند را شناسایی و مقایسه کند. سلول های از پرده آمنیون و مغز استخوان جداسازی شده و در محیط DMEM با گلوکز کم که با FBS ، پنی سیلین و استرپتومایسین کامل شده بود، کشت شدند. بعد از 24 ساعت انکوباسیون، سلول ها به سطح پلاستیکی فلاسک ها چسبیدند و این اجازه تکثیر آن ها برای روزهای بیشتری را دارد. سلول های کشت شده تقریبا پر(متراکم)، تریپسینه شده و مجددا کشت شدند. سلول های بنیادی مزانشیمی برای مارکرهای خاص بوسیله فلوسایتومتری مورد شناسایی قرار گرفتند. تمایز استخوانی این سلول ها نیز بوسیله فعالیت آلکالین فسفاتازی و رنگ آمیزی آلیزارین رد S تایید شد. نتایج ما نشان دهنده بیان قابل مقایسه مارکرهای خاص سلول های بنیادی مزانشیمی برای هر دو منبع پرده آمنیون و مغز استخوان بود. هم چنین ما نشان دادیم که بهینه تمایز استخوانی سلول های بنیادی مزانشیمی با هر دو منبع بدست می آید و این در حالی است که سلول های بنیادی مزانشیمی پرده آمنیون تکثیر بیشتری را نشان می دهند. ما تفاوت ایمنوفنوتیپی ضروری را بین سلول های بنیادی مزانشیمی گرفته شده از هر دو منبع مشاهده نکردیم و این در حالی است که تمایز آن ها به رده استئوبلاستی قابل مقایسه بود. این علاوه بر نرخ تکثیر بالاتری بود که در سلول های بنیادی مزانشیمی پرده آمنیون مشاهده شد و پیشنهاد می کند که پرده آمنیون انسانی یک منبع در دسترس و قابل اتکا از سلول های بنیادی مزانشیمی برای کاربرد در مهندسی استخوان، طب بازساختی و سایر رویکردهای درمانی است.

Cytotechnology. 2018 Jan 5. doi: 10.1007/s10616-017-0177-1. [Epub ahead of print]

Comparable osteogenic capacity of mesenchymal stem or stromal cells derived from human amnion membrane and bone marrow.

Ghasemzadeh M1, Hosseini E2, Ahmadi M1, Kamalizad M1, Amirizadeh N1.

Abstract

So far, substantial attentions have been attracted to the application of mesenchymal stem or stromal cells (MSCs) in different therapeutic approaches. Although human bone marrow is commonly considered as a major source for MSCs, having an invasive collection method, ethical consideration and donor availability create a challenge for scientists, leading them to explore better alternative sources for MSCs. The study presented here aimed to characterize and compare osteogenic capacity of MSCs obtained from the amnion membrane (AM) with those originated from BM. Cells isolated from AMs and BMs were cultured in DMEM-low glucose supplemented with FBS, penicillin and streptomycin. After 24 h of incubation, cells adhered to the plastic surface of the flasks were allowed to proliferate for more days. A sub-confluent culture of cells was trypsinized and re-cultured. The MSCs were characterized by the expression of specific markers with flow cytometry. The osteogenic differentiation of MSCs was also validated by alkaline phosphatase and alizarian red S staining. Our results showed comparable expression of MSCs specific markers for both MSC sources (AM and BM). We also showed the optimum osteogenic differentiation of MSCs from both sources whereas hAM-MSCs revealed higher proliferation rate. We found no essential immunophenotypic differences between MSCs originated from bone marrow and amnion membrane while their differentiations into osteoblastic linage were also comparable. This was in addition to the higher proliferation rate observed for hAM-MSCs which suggests hAM as an easily accessible and reliable source of MSCs applicable for bone engineering, regenerative medicine or other therapeutic approaches.

PMID: 29305674
ثبت امتیاز
تبلیغات
تبلیغات
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان