جستجو
ورود
  27 خرداد 1398

  سلول های بنیادی مشتق از ژله وارتون انسانی مشخصه های تعدیل کنندگی ایمنی و رونویسی پیش بازسازی کنندگی مجزایی را در مقایسه با سلول های بنیادی مشتق از مغز استخوان نشان می دهند

تاریخ انتشار: جمعه 22 دی 1396 | امتیاز: Article Rating

سلول های استرومایی مزانشیمی(MSCs)، سلول های بنیادی چند توان با عملکردهای سرکوب کنندگی ایمنی و حمایت تغذیه ای هستند. در حالی که MSCهای مشتق از منابع مختلف ظاهر مشابهی را در کشت نشان می دهند، اما آن ها اغلب از نظر مارکرهای سطحی و پروفایل بیان ژنی شان تفاوت هایی را نشان می دهند. اگرچه مغز استخوان به عنوان بافت اصلی و گلد استاندارد برای جداسازی MSCهای کلاسیک(BM-MSCs) مورد توجه قرار گرفته اند، سلول های شبه MSC نیز در حال حاضر از بافت های خارج جنینی مانند بند ناف که راحت تر در دسترس هستند، مشتق شده اند. در این مطالعه، ما بهترین راه برای جداسازی MSCها از ژله وارتون بند ناف انسانی(WJ-MSC) را بیان کرده و فنوتیپ مزانشیمی و ایمنولوژیک BM-MSC و WJ-MSCها را مقایسه کردیم. علاوه براین، پروفایل بیان ژنی کشت های WJ-MSC تثبیت شده با دو جمعیت از سلول های بنیادی مشتق از مغز استخوان(BM-MSC و سلول های پیش ساز بالغ چند توان یا MAPC®) مقایسه شد. ما مشاهده کردیم که برای بدست آوردن سلول های شبه مزانشیمی، کشت اکسپلنت ماتریکس ژله وارتون بهتر از هضم بافتی با استفاده از کلاژناز است و سلول های جداسازی شده به صورت اکسپلنتی پتانسیل تکثیری بیشتری را نشان می دهند. در حالی که این سلول ها از نظر ظاهری با MSCهای بالغ مشابه هستند، WJ-MSC پروفایل بیان ژنی متفاوتی را نشان می دهند. آنالیز انتوژنی ژنی نشان داد که ژن های مرتبط با چسبندگی و تکثیر سلولی و عملکرد سیستم ایمنی در WJ-MSCها غنی هستند. پیوند in vivo اثر تعدیل کنندگی ایمنی آن ها روی سلول های T را مشابه با BM-MSC و MAPC ثابت کرد. علاوه براین، WJ-MSC ها ذاتا ژن های دخیل در حمایت نوروتروفیک را بیان می کنند و سکرتوم آن ها بلوغ عصبی سلول های نوروبلاستومایی SH-SY5Y را در مقایسه با BM-MSCها بیشتر القا می کند. این مشخصه ها WJ-MSC را کاندیدای جذابی برای درمان مبتنی بر سلول تخریب عصبی و اختلالات سیستم عصبی مرکزی به واسطه ایمنی مانند مولتیپل اسکلروزیس، بیماری پارکینسون و اسکلروزیس جانبی آمیوتروفیک معرفی می کند.

Stem Cells Dev. 2017 Dec 21. doi: 10.1089/scd.2017.0029. [Epub ahead of print]

Human Wharton's Jelly-Derived Stem Cells Display a Distinct Immunomodulatory and Proregenerative Transcriptional Signature Compared to Bone Marrow-Derived Stem Cells.

Donders R1, Bogie JFJ1, Ravanidis S1, Gervois P1, Vanheusden M1, Marée R2, Schrynemackers M2, Smeets HJM3, Pinxteren J4, Gijbels K4, Walbers S4, Mays RW5, Deans R5, Van Den Bosch L6, Stinissen P1, Lambrichts I1, Gyselaers W1,7, Hellings N1.

Abstract

Mesenchymal stromal cells (MSCs) are multipotent stem cells with immunosuppressive and trophic support functions. While MSCs from different sources frequently display a similar appearance in culture, they often show differences in their surface marker and gene expression profiles. Although bone marrow is considered the "gold standard" tissue to isolate classical MSCs (BM-MSC), MSC-like cells are currently also derived from more easily accessible extra-embryonic tissues such as the umbilical cord. In this study, we defined the best way to isolate MSCs from the Wharton's jelly of the human umbilical cord (WJ-MSC) and assessed the mesenchymal and immunological phenotype of BM-MSC and WJ-MSC. Moreover, the gene expression profile of established WJ-MSC cultures was compared to two different bone marrow-derived stem cell populations (BM-MSC and multipotent adult progenitor cells or MAPC®). We observed that explant culturing of Wharton's jelly matrix is superior to collagenase tissue digestion for obtaining mesenchymal-like cells, with explant isolated cells displaying increased expansion potential. While being phenotypically similar to adult MSCs, WJ-MSC show a different gene expression profile. Gene ontology analysis revealed that genes associated with cell adhesion, proliferation, and immune system functioning are enriched in WJ-MSC. In vivo transplantation confirms their immune modulatory effect on T cells, similar to BM-MSC and MAPC. Furthermore, WJ-MSC intrinsically overexpress genes involved in neurotrophic support and their secretome induces neuronal maturation of SH-SY5Y neuroblastoma cells to a greater extent than BM-MSC. This signature makes WJ-MSC an attractive candidate for cell-based therapy in neurodegenerative and immune-mediated central nervous system disorders such as multiple sclerosis, Parkinson's disease, or amyotrophic lateral sclerosis.

PMID: 29267140
ثبت امتیاز
تبلیغات
تبلیغات
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان