جستجو
ورود
  26 دی 1397

  اثرات مختلف فاکتور رشد شبه انسولینی1 و فاکتور رشد شبه انسولینی 2 روی تمایز عضله ای سلول های بنیادی مزانشیمی انسانی

تاریخ انتشار: جمعه 20 بهمن 1396 | امتیاز: Article Rating

فاکتورهای رشد شبه انسولینی(IGFs)، اجزای کلیدی نیچ سلول های بنیادی هستند، به نحوی که آن ها تکثیر و تمایز سلول های بنیادی به رده های مختلف از جمله عضلات اسکلتی را تنظیم می کنند. پیش از این ما گزارش کرده ایم که فاکتور رشد شبه انسولین متصل شونده به پروتئین 6(IGFBP-6)، که تمایل بالایی برای IGF-2 دارد و فرایند تمایز سلول های بنیادی مزانشیمی جفت(PMSCs) به عضلات اسکلتی را تغییر می دهد. در این مطالعه، ما نقش های IGF-1‌ و IGF-2 و برهمکنش آن ها با IGFBP-6 را تعیین کردیم. ما نشان دادیم که IGF-1 سطح IGFBP-6 را درون 24 ساعت افزایش می دهد اما بعد از 3 روز کاهش یافت، در حالی که IGF-2 سطح بالای IGFBP-6 را در سراسر عضله زایی حفظ کرد. IGF-1 سطح IGFBP-6 را در فاز اولیه به عنوان یکی از ملزومات متعهد شدن عضلانی افزایش داد. برعکس، IGF-2 تمایز عضلانی را تقویت کرد که با بیان مارکرهای تمایز عضلانی MyoD، MyoG و MHC نشان داده شد. هر دو فاکتور IGF-1 و IGF-2 اثرات متفاوتی روی تمایز عضلانی نشان دادند به نحوی که IGF-1 متعهد شدن اولیه به عضلات را پیش می برد و IGF-2 موجب تمایز کامل عضلانی می شود. هم چنین، ما نشان دادیم که PMSCها ظرفیت افزایش یافته ای را برای سنتز IGF-2 طی تمایز عضلانی بدست می آورند و این ظرفیت با پیشرفت تمایز افزایش می یابد که پیشنهاد کننده یک اثر اتوکراینی و/یا پاراکرینی است. علاوه براین، ما نشان دادیم که IGFBP-6 می تواند فرایند تمایز عضلانی را در غیاب IGF-2 تقویت کند.

Stem Cells Int. 2017;2017:8286248. doi: 10.1155/2017/8286248. Epub 2017 Dec 14.

Different Effects of Insulin-Like Growth Factor-1 and Insulin-Like Growth Factor-2 on Myogenic Differentiation of Human Mesenchymal Stem Cells.

Aboalola D1,2,3,4, Han VKM1,2,3,5.

Abstract

Insulin-like growth factors (IGFs) are critical components of the stem cell niche, as they regulate proliferation and differentiation of stem cells into different lineages, including skeletal muscle. We have previously reported that insulin-like growth factor binding protein-6 (IGFBP-6), which has high affinity for IGF-2, alters the differentiation process of placental mesenchymal stem cells (PMSCs) into skeletal muscle. In this study, we determined the roles of IGF-1 and IGF-2 and their interactions with IGFBP-6. We showed that IGF-1 increased IGFBP-6 levels within 24 hours but decreased after 3 days, while IGF-2 maintained higher levels of IGFBP-6 throughout myogenesis. IGF-1 increased IGFBP-6 in the early phase as a requirement for muscle commitment. In contrast, IGF-2 enhanced muscle differentiation as shown by the expression of muscle differentiation markers MyoD, MyoG, and MHC. IGF-1 and IGF-2 had different effects on muscle differentiation with IGF-1 promoting early commitment to muscle and IGF-2 promoting complete muscle differentiation. We also showed that PMSCs acquired increasing capacity to synthesize IGF-2 during muscle differentiation, and the capacity increased as the differentiation progressed suggesting an autocrine and/or paracrine effect. Additionally, we demonstrated that IGFBP-6 could enhance the muscle differentiation process in the absence of IGF-2.

PMID: 29387091
ثبت امتیاز
تبلیغات
تبلیغات
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان