جستجو
ورود
  26 دی 1397

  پیوند پیش سازهای مشتق از سلول های بنیادی پرتوان انسانی در گوش داخلی موش پری ناتال

تاریخ انتشار: جمعه 20 بهمن 1396 | امتیاز: Article Rating

در حال حاضر، درمان معالجه کننده ای برای ناشنوایی ژنتیکی وجود ندارد. پیش از این ما گزارش کرده ایم که انتقال ژن ترانس یوترین نوع وحشی ژن های CONNEXIN30(CX30) به درون اوتوسیت ها در موش هایی که CX30 شان حذف شده است می تواند شنوایی را احیا کند. سلول درمانی ممکن است گزینه درمانی دیگری باشد، اگرچه هنوز مشخص نیست که آیا سلول های پیش ساز مشتق از سلول های بنیادی می توانند به اتوسیت های موشی مهاجرت کنند یا خیر. در این جا پیوند موفقیت آمیز پیش سازهای سلول های شبه سلول ساکول خارجی مشتق از سلول های بنیادی پرتوان القایی انسانی به اتوسیت های موش روی جنین های 11.5 روزه را نشان دادیم. سلول های منتقل شده در موش فاقد CX30 در مقایسه با موش وحشی به میزان فراوان تری در ناحیه غیر حسی گوش داخلی پیوند شدند و برای یک هفته بعد از پیوند زنده ماندند. برخی از سلول های پیوند شده  پروتئین های CX30 را در ناحیه غیر حسی بیان کردند. این اولین گزارشی است که پیوند موفقیت آمیز سلول های زنوژن در اوتوسیت های در حال تکوین پری ناتال را در موش نشان می دهد. مطالعات آینده با استفاده از مدل تزریق اتوسیت های موشی در in vivo سرنخ های بیشتری را برای تکوین مدالیته های درمانی برای ناشنوایی ارثی انسانی ارائه خواهد کرد.

Sci Rep. 2018 Jan 31;8(1):1941. doi: 10.1038/s41598-018-20277-5.

Engraftment of Human Pluripotent Stem Cell-derived Progenitors in the Inner Ear of Prenatal Mice.

Takeda H1, Hosoya M2, Fujioka M2, Saegusa C2, Saeki T2, Miwa T1,3, Okano H4, Minoda R5,6.

Abstract

There is, at present, no curative treatment for genetic hearing loss. We have previously reported that transuterine gene transfer of wild type CONNEXIN30 (CX30) genes into otocysts in CX30-deleted mice could restore hearing. Cell transplantation therapy might be another therapeutic option, although it is still unknown whether stem cell-derived progenitor cells could migrate into mouse otocysts. Here, we show successful cell transplantation of progenitors of outer sulcus cell-like cells derived from human-derived induced pluripotent stem cells into mouse otocysts on embryonic day 11.5. The delivered cells engrafted more frequently in the non-sensory region in the inner ear of CX30-deleted mice than in wild type mice and survived for up to 1 week after transplantation. Some of the engrafted cells expressed CX30 proteins in the non-sensory region. This is the first report that demonstrates successful engraftment of exogenous cells in prenatal developing otocysts in mice. Future studies using this mouse otocystic injection model in vivo will provide further clues for developing treatment modalities for congenital hearing loss in humans.

PMID: 29386634
ثبت امتیاز
تبلیغات
تبلیغات
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان