جستجو
ورود
  26 دی 1397

  پیام رسانی Wnt در سلول های بنیادی و سلول های سرطانی: داستان دو فعال کننده همکار

تاریخ انتشار: جمعه 20 بهمن 1396 | امتیاز: Article Rating

پیام رسانی Wnt در سلول های بنیادی نقش حیاتی را در تکوین، فیزیولوژی بالغ طبیعی و بیماری بازی می کند. در این مطالعه، ما روی نقش مسیر پیام رسانی Wnt در زیست شناسی سلول های بنیادی سوماتیک و نقش حیاتی آن در هموستازی بافت های طبیعی و سرطان فوکوس کردیم. پیام رسانی Wnt هم می تواند پتانسیل را حفظ کند و هم این تمایز را در سلول های بنیادی سوماتیک شروع کند که بسته شرایط سلولی و محیطی دارد. بر مبنای مطالعات آزمایشگاه ما، ما رفتار دو جانبه این مسیر پیام رسانی در تعین سرنوشت سلول ها را توضیح خواهیم داد و تاکید ویژه ای روی برهمکنش بتا-کتنین با دو پروتئین فعال کننده همکار Kat3 بسیار همولوگ یعنی CBP و p300 خواهیم داشت. هم چنین، ما نتایج مان(هم پیش درمانگاهی و هم بالینی) را بحث خواهیم کرد و نشان خواهیم داد که یک ریز مولکول تعدیل کننده برهمکنش فعال کننده های همکار β-catenin/Kat3 می تواند به طور بی خطر برای تغییر تعادل بین حفظ پتانسیل و شروع تمایز استفاده شود.

Prog Mol Biol Transl Sci. 2018 Jan;153:209-244. doi: 10.1016/bs.pmbts.2017.11.007. Epub 2017 Dec 21.

Wnt Signaling in Stem Cells and Cancer Stem Cells: A Tale of Two Coactivators.

Kahn M1.

Abstract

Wnt signaling in stem cells plays critical roles in development, normal adult physiology, and disease. In this chapter, we focus on the role of the Wnt signaling pathway in somatic stem cell biology and its critical role in normal tissue homeostasis and cancer. Wnt signaling can both maintain potency and initiate differentiation in somatic stem cells, depending on the cellular and environmental context. Based principally on studies from our lab, we will explain the dichotomous behavior of this signaling pathway in determining stem cell fate decisions, placing special emphasis on the interaction of β-catenin with either of the two highly homologous Kat3 coactivator proteins, CBP and p300. We will also discuss our results, both preclinical and clinical, demonstrating that small molecule modulators of the β-catenin/Kat3 coactivator interaction can be safely utilized to shift the balance between maintenance of potency and initiation of differentiation.

PMID: 29389517
ثبت امتیاز
تبلیغات
تبلیغات
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان