جستجو
ورود
  26 دی 1397

  سلول درمانی مبتنی بر سلول های بنیادی مزانشیمی برای بیماری های کبدی

تاریخ انتشار: یکشنبه 22 بهمن 1396 | امتیاز: Article Rating

پتانسیل درمانی سلول های استرومایی مزانشیمی(MSCs) در درمان فیبروز کبدی، غالبا بر مبنای ویژگی های سرکوب کنندگی ایمنی آن ها و توانایی آن ها در ترشح فاکتورهای تغذیه ای مختلف است. این پتانسیل در مطالعات بالینی و پیش درمانگاهی بررسی شده است. اگر چه مکانیسم های درمانی پیوند سلول های بنیادی مزانشیمی هنوز به طور کامل مشخص نشده است، شواهد رو به افزایش نشان داده است که فاکتورهای تغذیه ای مختلف ترشح شده بوسیله سلول های بنیادی مزانشیمی بوسیله کاستن از التهاب،‌آپوپتوز و فیبروز و هم چنین تحریک رگزایی و بازسازی بافتی در کبد آسیب دیده، نقش درمانی کلیدی را در بازسازی بازی می کنند. در این مطالعه، ما ایمنی، کارایی و مسیرهای بالقوه پیوند و اثرات درمانی سلول های بنیادی مزانشیمی را در درمان بیماران مبتلا به فیبروز کبدی خلاصه کردیم. هم چنین ما برخی از استراتژی های کلیدی را برای تقویت عملکرد سلول های بنیادی مزانشیمی بحث کردیم که شامل مرتب کردن و / یا کامل کردن با فاکتورهایی مانند سیتوکین ها و هم چنین مهندسی ژنتیک سلول های بنیادی مزانشیمی است.

J Hepatol. 2018 Feb 6. pii: S0168-8278(18)30080-1. doi: 10.1016/j.jhep.2018.01.030. [Epub ahead of print]

Mesenchymal stromal cell therapy for liver diseases.

Alfaifi M1, Eom YW2, Newsome PN3, Koo Baik S4.

Abstract

The therapeutic potential of mesenchymal stromal cells (MSC) in the treatment of liver fibrosis is predominantly based on their immunosuppressive properties, and their ability to secrete various trophic factors. This potential has been investigated in clinical and pre-clinical studies. Although the therapeutic mechanisms of MSC transplantation are still not fully characterized, accumulating evidence has revealed that various trophic factors secreted by MSC play key therapeutic roles in regeneration by alleviating inflammation, apoptosis, and fibrosis as well as stimulating angiogenesis and tissue regeneration in damaged liver. In this review, we summarize the safety, efficacy, potential transplantation routes and therapeutic effects of MSC in patients with liver fibrosis. We also discuss some of the key strategies to enhance the functionality of MSC, which include sorting and/or priming with factors such as cytokines, and also genetic engineering of MSC.

PMID: 29425678
ثبت امتیاز
تبلیغات
تبلیغات
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان