جستجو
ورود
  22 آذر 1397

  سلول های T تنظیمی نوع یک مهندسی شده برای کاربردهای بالینی

تاریخ انتشار: دوشنبه 21 اسفند 1396 | امتیاز: Article Rating

سلول های تنظیمی، مجموعه خاصی از سلول های T، نقش کلیدی در تعدیل پاسخ های ایمنی خاص آنتی ژن در شرایط درون تنی دارند. سلول های T تنظیمی نوع یک(Tr1) القا شدنی بوسیله بیان همزمان CD49b و LAG-3 و توانایی در ترشح اینترلوکین 10، TGF-β و گرانزیم B(Gz) در غیاب اینترلوکین های 4 و 17 مشخص می شود. مکانیسم های اصلی که به موجب آن ها سلول های Tr1 پاسخ های ایمنی را کنترل می کنند ترشح اینترلوکین 10 و TGF-β و کشتن سلول های میلوئید از طریق GzB است. سلول های Tr1، اولین بار در خون محیطی بیمارانی که بعد از پیوند سلول های بنیادی خون ساز کبد جنینی ناجور از نظر HLA، قادر به تحمل بودند شناسایی شد که تعدیل پاسخ های التهابی و سلول های T افکتور را در بیماری های ایمنی متعدد ثابت کرد. امکان تولید سلول های Tr1 در آزمایشگاه در یک روش خاص آنتی بادی منجر به استفاده بالینی آن ها به عنوان سلول درمانی در بیماران شده است. پروتکل های با درجه بالینی برای تولید یا غنی سازی و تکثیر محصولات پزشکی سلولی Tr1 ایجاد شده است. مطالعات بالینی پیشرفته با محصولات سلول های Tr1 بی خطر بودن و شدنی بودن استفاده از این رویکرد را نشان داده است و برخی از مزایای بالینی را نشان داده است. در مطالعه حاضر، ما مروری اجمالی بر پروتکل های ایجاد شده برای القا/تکثیر سلول های Tr1 برای کاربرد بالینی و هم چنین نتایج بدست آمده از درمان های بالینی مبتنی بر سلول های Tr1 داشته ایم. ما پروتکل هایی که اخیرا برای تبدیل سلول های CD4+T به جمعیت یکدست از سلول های Tr-1 بوسیله انتقال ژن اینترلوکین 10 به واسطه وکتور لنتی ویروسی ایجا شده اند، را بحث خواهیم کردیم.

Front Immunol. 2018 Feb 15;9:233. doi: 10.3389/fimmu.2018.00233. eCollection 2018.

Engineered T Regulatory Type 1 Cells for Clinical Application.

Gregori S1, Roncarolo MG2.

Abstract

T regulatory cells, a specialized subset of T cells, are key players in modulating antigen (Ag)-specific immune responses in vivo. Inducible T regulatory type 1 (Tr1) cells are characterized by the co-expression of CD49b and lymphocyte-activation gene 3 (LAG-3) and the ability to secrete IL-10, TGF-β, and granzyme (Gz) B, in the absence of IL-4 and IL-17. The chief mechanisms by which Tr1 cells control immune responses are secretion of IL-10 and TGF-β and killing of myeloid cells via GzB. Tr1 cells, first described in peripheral blood of patients who developed tolerance after HLA-mismatched fetal liver hematopoietic stem cell transplantation, have been proven to modulate inflammatory and effector T cell responses in several immune-mediated diseases. The possibility to generate and expand Tr1 cells in vitro in an Ag-specific manner has led to their clinical use as cell therapy in patients. Clinical grade protocols to generate or to enrich and expand Tr1 cell medicinal products have been established. Proof-of-concept clinical trials with Tr1 cell products have demonstrated the safety and the feasibility of this approach and indicated some clinical benefit. In the present review, we provide an overview on protocols established to induce/expand Tr1 cells in vitro for clinical application and on results obtained in Tr1 cell-based clinical trials. Moreover, we will discuss a recently developed protocol to efficient convert human CD4+ T cells into a homogeneous population of Tr1-like cells by lentiviral vector-mediated IL-10 gene transfer.

PMID: 29497421
ثبت امتیاز
تبلیغات
تبلیغات
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان