جستجو
ورود
  25 آذر 1397

  اثرات پلاسمای غنی از پلاکت روی فعالیت سلول های استرومایی مشتق از خون قاعدگی انسانی در آزمایشگاه

تاریخ انتشار: دوشنبه 21 اسفند 1396 | امتیاز: Article Rating

پیشینه:

 سلول های استرومایی مشتق از خون قاعدگی انسانی(MenSCs) بسیار تکثیر شونده هستند و ظرفیت تمایزی متعددی را نشان می دهند. بی خطر بودن و غیر تهاجمی بودن،MenSCها را منبع سلولی جدیدی برای کاربردهای طب بازساختی معرفی می کند. پلاسمای غنی از پلاکت(PRP) حاوی فاکتورهای رشد فراوانی است که برای بهبودی زخم سودمند هستند. با این حال، اثر PRP روی MenSCها ناشناخته باقی مانده است. در این جا، ما نقش PRP را در تکثیر MenSCها ارزیابی کردیم و اثرات PRP را روی تنظیم پذیرندگی اندومتری در آزمایشگاه سنجیدیم.

روش ها:

سلول های MenSC با  ده درصد PRP فعال شده کشت شده و با آن هایی که با ده درصد سروم جنین گاو(FBS) کشت شده بودند، مقایسه شدند. تفاوت در بیان ژن های مربوط به تکثیر، تمایز و پذیرندگی اندومتری ارزیابی شد.

نتایج:

جالب توجه این که، ده درصد PRP‌فعال شده تکثیر و تمایز چربی/استخوانی MenSCها را به طور قابل توجهی افزایش داد و آپوپتوز را سرکوب کرد. بیان مارکر CD105 سلول های بنیادی مزانشیمی و مارکر پیرامون عروقی SUSD2 و CD146 بعد از تیمار با PRP بالا رفت. علاوه براین، تحریک کوتاه مدت با PRP فسفریلاسیون مسیرهای Akt و STAT3 را فعال کرد، بیان FoxO1، LIF و IL1-β را افزایش داد و بیان IL-6 را کاهش داد.

جمع بندی:

 به طور خلاصه، PRP می تواند تکثیر MenSCها را افزایش دهد، به طور قابل توجهی بنیادینگی سلولی را تسریع کند و عملکرد MenSCها را با تقویت بیان مارکرهای رگزایی و پذیرندگی اندومتری ارزیابی کند که پیشنهاد کننده پتانسیل استفاده از آن به عنوان یک مکمل امیدوار کننده برای MenSCها در طب بازساختی اندومتر است. نتایج ما مبنای تئوری را برای کاربردهای بالینی پیوند همزمان PRP در ترکیب با MenSCها ارائه می دهد.

Stem Cell Res Ther. 2018 Feb 26;9(1):48. doi: 10.1186/s13287-018-0795-3.

Effects of platelet-rich plasma on the activity of human menstrual blood-derived stromal cells in vitro.

Zhang S1, Li P1, Yuan Z2, Tan J3.

Abstract

BACKGROUND:

Human menstrual blood-derived stromal cells (MenSCs) are highly proliferative and show multiple differentiation capacity. The convenience and non-invasiveness make MenSC a novel cell source for regenerative medicine applications. Platelet-rich plasma (PRP) contains abundant growth factors which are beneficial to wound healing. However, the influence of PRP on MenSCs remains elusive. Here, we evaluated the role of PRP in MenSCs proliferation and assessed the effects of PRP on endometrial receptivity regulation in vitro.

METHODS:

MenSCs cultured with 10% activated PRP were compared with those cultured with 10% fetal bovine serum (FBS). Differences in cell proliferation, differentiation, and endometrial receptivity-related gene expression were evaluated.

RESULTS:

Notably, 10% activated PRP significantly promoted MenSCs proliferation and adipogenic/osteogenic differentiation while suppressing apoptosis. Expression of the mesenchymal stem cells (MSCs) marker CD105 and the perivascular markers SUSD2 and CD146 were elevated after PRP treatment. Moreover, short-term PRP stimulation activated the phosphorylation of Akt and signal transducer and activator of transcription 3 (STAT3) pathways, upregulated expression of FoxO1, LIF, and IL1-β, and downregulated IL-6.

CONCLUSIONS:

In summary, PRP could promote MenSC proliferation, markedly accelerate cell stemness, and evaluate MenSC functions by enhancing the expression of angiogenesis and endometrial receptivity markers, suggesting its potential use as a promising supplement for MenSCs in endometrial regenerative medicine. Our results provide a theoretical basis for the clinical application of co-transplantation of PRP combined with MenSCs.

PMID: 29482651
ثبت امتیاز
تبلیغات
تبلیغات
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان