جستجو
ورود
  02 شهریور 1398

  پوشش ماتریکس خارج سلولی مشتق از صفحات سلولی و اثر آن ها روی پاسخ های سلول های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان

تاریخ انتشار: شنبه 25 فروردین 1397 | امتیاز: Article Rating

ماتریکس خارج سلولی(ECM) یک محیط دینامیک و پیچیده را برای تعیین سرنوشت سلول های بنیادی ارائه می دهد. در این کار، صفحات سلولی کشت شده در آزمایشگاه با پارافرمالدهید یا اتانول تیمار شده و در نهایت تبدیل به ماتریکس خارج سلول شدند. چنین ماتریکس خارج سلولی با استفاده از ماده شیمیایی پلی دوپامین روی بسترهای تیتانیومی فیکس شد. اثرات آن ها روی رفتارهای سلول های استرومایی مزانشیمی مغز استخوان(BMSCs) بررسی شد. مشاهده شد که پوشش ماتریکس خارج سلولی تیمار شده با پارافرمالدهید(PT-ECM)، ریز ساختار به خوبی حفظ شده ای را نشان داد، در حالی که آن هایی که با اتانول تیمار شده بودند(ET-ECM) به طور کامل تغییر کردند. در نتیجه، ساختارهای آمیدی مختلف و پراکنش اجزای ماتریکس خارج سلولی مانند لامینین و کلاژن نوع یک نشان داده شدند. فعالیت آلکالین فسفاتازی، ترشح استئوکلسین، بیان ژن های مربوطه و رسوب معدنی برای سلول های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان کشت شده روی پوشش ماتریکس خارج سلولی ارزیابی شد. ماتریکس خارج سلولی تیمار شده با پارافرمالدهید برای پیشبرد تمایز استخوان زایی موثرتر از ماتریکس خارج سلولی تیمار شده با اتانول هستند. این بدلیل حفظ ذات محیط ماتریکس خارج سلولی در ماتریکس خارج سلولی تیمار شده با پارافرمالدهید است. چنین روش بی حرکت سازی می تواند سطوحی را ایجاد کند که قادر به هدایت پاسخ سلول های بنیادی روی مواد مختل است. این پتانسیل امیدوار کننده این روش را در مهندسی بافت استخوان و سایر کاربردهای زیست پزشکی مربوطه نشان می دهد.

ACS Appl Mater Interfaces. 2018 Mar 22. doi: 10.1021/acsami.7b19718. [Epub ahead of print]

Cell-sheet-derived ECM coatings and their effects on BMSCs responses.

Wang X, Chen Z, Zhou B, Duan X, Weng WJ, Cheng K, Wang H, Lin J.

Abstract

Extracellular matrix (ECM) provides a dynamic and complex environment to determine the fate of stem cells. In this work, in vitro cultured cell sheets were treated with paraformaldehyde or ethanol and eventually become ECM. Such ECM was then immobilized on titanium substrates via polydopamine chemistry. Their effects on bone marrow mesenchymal stromal cells (BMSCs) behaviors were investigated. It was found that paraformaldehyde treated ECM coatings (PT-ECM) showed well-maintained microstructure, whereas that of ethanol treated (ET-ECM) were completely changed. As a result, different amide structures and distributions of ECM components, such as laminin and collagen I, were exhibited. Alkaline phosphatase activity, osteocalcin secretion, related gene expression and mineral deposition were evaluated for BMSCs cultured on both ECM coatings. PT-ECM was demonstrated to promote osteogenic differentiation much more efficiently than ET-ECM. That is ascribed to the preservation of native ECM milieu of PT-ECM. Such ECM acquirement and immobilization method could establish surfaces being able to direct stem cell responses on various materials. That shows promising potential in bone tissue engineering and other related biomedical applications.

PMID: 29564888
ثبت امتیاز
تبلیغات
تبلیغات
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان