جستجو
ورود
  27 اسفند 1397

  MicroRNA-663 تنظیم نامناسب ایمنی را بوسیله مهار تولید TGF-β1 در سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از مغز استخوان در بیماران مبتلا به اریتماتوز لوپوس سیستمیک القا می کند

تاریخ انتشار: شنبه 25 فروردین 1397 | امتیاز: Article Rating

سلول های بنیادی مزانشیمی(MSCs) برای تنظیم ایمنی حیاتی است. اگرچه نشان داده شده است که چندین microRNA  با اثر گذاشتن روی تکوین و عملکرد لنفوسیت در پاتوژنز ایمنی زایی مشارکت می کنند، نقش های microRNAها در عملکرد نامناسب سلول های بنیادی مزانشیمی در بیماری های اتوایمن نامشخص است. در این جا، ما نشان می دهیم که بیماران مبتلا به اریتماتوز لوپوس سیستمیک(SLE)، یک مشخصه microRNA منحصربفرد را در سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از مغز استخوان(BMSCs) در مقایسه با کنترل های طبیعی نشان می دهد که در بین آن ها miR-663 دقیقا با فعالیت بیماری SLE مرتبط است. miR-663 تکثیر و مهاجرت سلول های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان را مهار می کند و تنظیم کاهشی سلول های T کمک کننده فولیکولار(Tfh) بواسطه سلول های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان و تنظیم افزایشی سلول های T تنظیمی(Treg) را بوسیله هدف قرار دادن TGF-β1 را مختل می کند. بیش بیان miR-663 اثرات درمانی سلول های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان را ضعیف می کند، در حالی که مهار miR-663 بهبودی بیماری لوپوس را در موش MRL/lpr بهبود می بخشد. بنابراین، miR-663 یک واسطه کلیدی تنظیم سلول های بنیادی مزانشیمی SLE است و ممکن است به عنوان یک هدف درمانی جدید برای درمان لوپوس عمل کند.

Cell Mol Immunol. 2018 Mar 26. doi: 10.1038/cmi.2018.1. [Epub ahead of print]

MicroRNA-663 induces immune dysregulation by inhibiting TGF-β1 production in bone marrow-derived mesenchymal stem cells in patients with systemic lupus erythematosus.

Geng L1, Tang X1, Zhou K1, Wang D1, Wang S1, Yao G1, Chen W1, Gao X2, Chen W3, Shi S4, Shen N5, Feng X1, Sun L1.

Abstract

Mesenchymal stem cells (MSCs) are critical for immune regulation. Although several microRNAs (miRNAs) have been shown to participate in autoimmune pathogenesis by affecting lymphocyte development and function, the roles of miRNAs in MSC dysfunction in autoimmune diseases remain unclear. Here, we show that patients with systemic lupus erythematosus (SLE) display a unique miRNA signature in bone marrow-derived MSCs (BMSCs) compared with normal controls, among which miR-663 is closely associated with SLE disease activity. MiR-663 inhibits the proliferation and migration of BMSCs and impairs BMSC-mediated downregulation of follicular T helper (Tfh) cells and upregulation of regulatory T (Treg) cells by targeting transforming growth factor β1 (TGF-β1). MiR-663 overexpression weakens the therapeutic effect of BMSCs, while miR-663 inhibition improves the remission of lupus disease in MRL/lpr mice. Thus, miR-663 is a key mediator of SLE BMSC regulation and may serve as a new therapeutic target for the treatment of lupus.Cellular and Molecular Immunology advance online publication, 26 March 2018; doi:10.1038/cmi.2018.1.

PMID: 29578533
ثبت امتیاز
تبلیغات
تبلیغات
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان