جستجو
ورود
  27 اسفند 1397

  MicroRNA-499a-5p تمایز سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از مغز استخوان انسانی به کاردیومیوسیت ها را افزایش می دهد

تاریخ انتشار: شنبه 25 فروردین 1397 | امتیاز: Article Rating

از آن جایی که قلب پستانداران بالغ ظرفیت بازسازی کنندگی محدودی دارد، ترومای قلبی، بیماری و پیری منجر به از دست رفتن دائم بافت منقبض شونده قلب می شود. این امر منجر به ایجاد استراتژی های مبتنی بر سلول های بنیادی برای ایجاد کاردیومیوسیت های جدید برای قلب آسیب دیده شده است. سلول های بنیادی مزانشیمی شمتق از مغز استخوان(BM-MSCs) قادر به خودنوزایی و تمایز به کاردیومیوسیت ها هستند هستند که این امر به اندازه کافی صورت نمی گیرد. میکروRNAها(miRNAs، miRs) در واقع RNAهای غیر کد کننده ای هستند که پتامسیل کنترل تصمیمات تعیین سرنوشت سلول های بنیادی را دارند و در بازسازی و ترمیم قلبی دخیل هستند. در این مطالعه ما این فرضیه که بیش بیان miR-499a تمایز کاردیومیوسیتی را در سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از مغز استخوان القا می کند، تست کردیم. سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از مغز استخوان انسانی(hBM-MSCs) با استفاده از وکتورهای لنتی ویروسی کد کننده miR-499a-3p  یا miR-499a-5p ترانسداکت شده و 14 روز بعد از ترانسداکت بوسیله روش های ایمنواستینینگ و وسترن بلات، آنالیز شد. سلول های ترانسداکت شده miR-499a-5p یک فنوتیپ سازش یافته چند وجهی/استوانه ای شکل(شبه میوسیت) پیدا کردند و بیان مارکرهای کاردیومیوسیتی آلفا-اکتینین و cTnl به عنوان مارکرهای تمایز قلبی در آن ها افزایش یافت. این نتایج نشان داد که بیش بیان miR-499a-5p تمایز کاردیومیوژنز hBM-MSC را افزایش داده و به موجب آن کارایی درمانی شان در بازسازی قلبی افزایش می یابد.

Appl Biochem Biotechnol. 2018 Mar 24. doi: 10.1007/s12010-018-2734-2. [Epub ahead of print]

MicroRNA-499a-5p Promotes Differentiation of Human Bone Marrow-Derived Mesenchymal Stem Cells to Cardiomyocytes.

Neshati V1, Mollazadeh S1, Fazly Bazzaz BS2, de Vries AAF3, Mojarrad M4,5, Naderi-Meshkin H6, Neshati Z7, Mirahmadi M4, Kerachian MA4,5.

Abstract

Since the adult mammalian heart has limited regenerative capacity, cardiac trauma, disease, and aging cause permanent loss of contractile tissue. This has fueled the development of stem cell-based strategies to provide the damaged heart with new cardiomyocytes. Bone marrow-derived mesenchymal stem cells (BM-MSCs) are capable of self-renewal and differentiation into cardiomyocytes, albeit inefficiently. MicroRNAs (miRNAs, miRs) are non-coding RNAs that have the potential to control stem cell fate decisions and are employed in cardiac regeneration and repair. In this study, we tested the hypothesis that overexpression of miR-499a induces cardiomyogenic differentiation in BM-MSCs. Human BM-MSCs (hBM-MSCs) were transduced with lentiviral vectors encoding miR-499a-3p or miR-499a-5p and analyzed by immunostaining and western blotting methods 14 days post-transduction. MiR-499a-5p-transduced cells adopted a polygonal/rod-shaped (myocyte-like) phenotype and showed an increase in the expression of the cardiomyocyte markers α-actinin and cTnI, as cardiogenic differentiation markers. These results indicate that miR-499a-5p overexpression promotes the cardiomyogenic differentiation of hBM-MSCs and may thereby increase their therapeutic efficiency in cardiac regeneration.

PMID: 29574510
ثبت امتیاز
تبلیغات
تبلیغات
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان