جستجو
ورود
  26 دی 1397

  ناک دان کردن بیان TGF-β1 در سلول های بنیادی مزانشیمی بند ناف، اثرات پیشبرنده EMT به واسطه اگزوزوم هایشان روی سلول های سرطان ریه را معکوس می کند

تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 25 اردیبهشت 1397 | امتیاز: Article Rating

اثر سلول های بنیادی مزانشیمی(MSCs) روی سلول های سرطان ریه ضد و نقیض است و مکانیسم های دخیل در آن مشخص نیست و این امر به استفاده از سلول های بنیادی مزانشیمی در درمان تومور آسیب می زند. در این مطالعه، ما دریافتیم که محیط شرطی سلول های بنیادی مزانشیمی بند ناف انسانی(MSC-CM)، گذار اپی تلیالی مزانشیمی(EMT)، تهاجم و مهاجرت را افزایش می دهد، تکثیر را مهار می کند و آپوپتوز سلول های سرطان ریوی را افزایش می دهد. اثر پیش برنده EMT سلول های بنیادی مزانشیمی بوسیله اگزوزوم های مشتق از سلول های بنیادی مزانشیمی(MSC-exo) میانجی می شود و بوسیله مهار آزادسازی اگزوزوم از بین می رود. علاوه براین، خاموش کردن بیان  TGF-β1 در سلول های بنیادی مزانشیمی می تواند اثر پیش برنده EMT را معکوس کند و اثرات ضد تکثیری و ضد آپوپتوزی سلول های بنیادی مزانشیمی روی سلول های سرطان ریوی را از طریق MSC-exo تقویت می کند. بررسی بیشتر نشان داد که Smad2/3، Akt/GSK-3β/β-catenin، NF-κB، ERK، JNK و p38 و MAPK در مسیرهای پیام رسانی TGF-β1 می تواند بوسیله MSC-exo در سلول های سرطان ریوی فعال شود، در حالی که خاموش کردن بیان TGF-β1 در سلول های بنیادی مزانشیمی ممکن است این مسیرها را غیر فعال کند. این یافته ها روشی را نشان می دهد که به موجب آن ممکن است سلول های بنیادی مزانشیمی به طور بی خطر در درمان سرطان ریه استفاده شوند.

Cancer Lett. 2018 Apr 24;428:34-44. doi: 10.1016/j.canlet.2018.04.026. [Epub ahead of print]

Knockdown of TGF-β1 expression in human umbilical cord mesenchymal stem cells reverts their exosome-mediated EMT promoting effect on lung cancer cells.

Zhao X1, Wu X2, Qian M2, Song Y3, Wu D2, Zhang W4.

Abstract

The effect of mesenchymal stem cells (MSCs) on lung cancer cells is controversial, and the underlying mechanisms remain unclear, which harms the utilization of MSCs in tumor therapy. In this study, we found that human umbilical cord MSC-conditioned medium (MSC-CM) promotes EMT, invasion, and migration, yet inhibits proliferation and promotes apoptosis of lung cancer cells. The EMT-promoting effect of MSCs was mediated by exosomes derived from MSCs (MSC-exo) and eliminated by inhibiting exosome release. Moreover, silencing TGF-β1 expression in MSCs can revert the EMT-promoting effect and enhance the anti-proliferative and pro-apoptotic effect of MSCs on lung cancer cells via MSC-exo. Further investigation found that Smad2/3, Akt/GSK-3β/β-catenin, NF-κB, ERK, JNK, and p38 MAPK in TGF-β1 signaling pathways could be activated by MSC-exo in lung cancer cells, while silencing TGF-β1 expression in MSCs may deactivate these pathways. These findings suggest a method by which MSCs may be safely employed in lung cancer therapy.

PMID: 29702191
ثبت امتیاز
تبلیغات
تبلیغات
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان