جستجو
ورود
  26 دی 1397

  سلول های استرومایی مزانشیمی با دوز پایین پرتوتابی شده ویژگی های دفاعی تومور را در شرایط درون تنی از بین می برند

تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 25 اردیبهشت 1397 | امتیاز: Article Rating

تومورهای جامد از جمله گلیوماها هنوز هم یک چالش برای پزشکان محسوب می شوند و اولین استراتژی های درمانی برای آن ها اغلب با شکست مواجه می شوند و این نشان دهنده نیاز به پاردایم های جدید برای درمان سرطان است. استراتژی های جدید برای فائق آمدن بر مقاومت توموری عمدتا بوسیله رویکردهای چند هدفی ارائه می شوند و درمان های مبتنی بر وکتور سلولی یکی از امیدوار کننده ترین مدالیته های درمانی تحت تکوین می باشند. در این جا، ما نشان دادیم که سلول های استرومایی مزانشیمی مشتق از مغز استخوان موش، زمانی که با دوز پایین پرتو تحریک شوند (irMSCs)، متحمل تغییراتی در ظرفیت ایمنی زایی و رگزایی می شوند و ویژگی های ضد توموری را در یک مدل موشی گلیوبلاستوما(GBM) بدست می آورند. بدنبال گرافت کردن گلیوبلاستومای GL261، سلول های بنیادی مزانشیمی پرتو تابی شده به طور گسترده و انتخاب کننده درون تومور مهاجرت می کنند و به طور قالب به درون نیچ پیرامون عروقی نفوذ می کنند و منجر به رد تومورهای ایجاد شده و درمان در 29 درصد جانوران شد. بازه دوز درمانی تابش محدود است و اثرات آن بین 2 و 15 Gy مشاهده شد که بیشترین مقدار آن در 5 Gy وجود. یک دوز پایین پرتو، ویژگی های ذاتی سلول های بنیادی مزانشیمی در سرکوب ایمنی را در آزمایشگاه کاهش می دهد و هم چنین توانایی تنظیم کنندگی ایمنی آن ها را در شرایط درون تنی شکل می دهد. سلول های بنیادی مزانشیمی پرتوتابی شده که به صورت درون توموری گرافت شده اند، سیستم ایمنی را تحریک کرده و سرکوب ایمنی را کاهش می دهند. علاوه براین، سلول های بنیادی مزانشیمی پرتوتابی شده، آستروسیت زایی پیرامون توموری فعال را تقویت کرده و ویژگی های ضد رگزایی را نشان می دهند. بنابراین، مطالعه حاضر شواهد قوی را برای پتانسیل درمانی سلول های بنیادی مزانشیمی پرتو تابی شده با دوز پایین در سرطان و هم چنین دیدگاه های جدیدی را در مورد زیست شناسی و کاربرد سلول های بنیادی مزانشیمی ارائه می دهد.

Int J Cancer. 2018 May 11. doi: 10.1002/ijc.31599. [Epub ahead of print]

Low-dose irradiated mesenchymal stromal cells break tumor defensive properties in vivo.

Stefani FR1,2, Eberstål S1,2, Vergani S1,3, Kristiansen TA1,3, Bengzon J1,2,4.

Abstract

Solid tumors, including gliomas, still represent a challenge to clinicians and first line treatments often fail, calling for new paradigms in cancer therapy. Novel strategies to overcome tumor resistance are mainly represented by multi-targeted approaches, and cell vector-based therapy is one of the most promising treatment modalities under development. Here, we show that mouse bone marrow-derived mesenchymal stromal cells (MSCs), when primed with low-dose irradiation (irMSCs), undergo changes in their immunogenic and angiogenic capacity and acquire anti-tumoral properties in a mouse model of glioblastoma (GBM). Following grafting in GL261 glioblastoma, irMSCs migrate extensively and selectively within the tumor and infiltrate predominantly the perivascular niche, leading to rejection of established tumors and cure in 29% of animals. The therapeutic radiation dose window is narrow, with effects seen between 2 and 15 Gy, peaking at 5 Gy. A single low-dose radiation decreases MSCs inherent immune suppressive properties in vitro as well as shapes their immune regulatory ability in vivo. Intra-tumorally grafted irMSCs stimulate the immune system and decrease immune suppression. Additionally, irMSCs enhance peri-tumoral reactive astrocytosis and display anti-angiogenic properties. Hence, the present study provides strong evidence for a therapeutic potential of low-dose irMSCs in cancer as well as giving new insight into MSC biology and applications. This article is protected by copyright. All rights reserved.

PMID: 29752716
ثبت امتیاز
تبلیغات
تبلیغات
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان