جستجو
ورود
  26 دی 1397

  شبکه های نانوفیبری هیبرید گرافن-سرامیک برای تمایز عصبی خودبخودی سلول های بنیادی

تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 25 اردیبهشت 1397 | امتیاز: Article Rating

یک چالش در طب بازساختی، نیاز به کنترل روی سرنوشت سلول های بنیادی است که بوسیله ریز محیط فیزیکی و شیمیایی در شرایط درون تنی و برون تنی کنترل می شود. تمایز سلول های بنیادی به رده های خاص معمولا بوسیله استفاده از محیط کشت هدایت می شود. برای اولین بار، ما نشان می دهیم که سلول های بنیادی مزانشیمی انسانی قادرند زمانی که روی نانوفیبرهای سرامیکی بسیار آنیزوتروپ تعدیل شده با گرافن کشت می شوند، بدون این که از محیط تمایزی خاصی استفاده شود به طور خود بخودی به رده های عصبی تمایز یابند، این در حالی است که روش های معمول نیاز به بستری نرم دارند تا به تمایز عصبی برسند. علاوه براین، بیان ژن های پیش التهابی نیز به طور همزمان سرکوب شد و بیان فاکتورهای پیشبرنده چسبندگی های کانونی(focal adhesion) و انتقال منوسیتی تنظیم افزایشی داشت. این امر امکان استفاده از سیگنال های توپو-مکانیکی موضعی سطوح داربستی گرافنی شده را برای هدایت تکثیر و تمایز سلول های بنیادی مقدور می سازد که می توانند برای مطالعه بیماری های عصبی و سلول درمانی استفاده شوند.

Interface Focus. 2018 Jun 6;8(3):20170037. doi: 10.1098/rsfs.2017.0037. Epub 2018 Apr 20.

Hybrid graphene-ceramic nanofibre network for spontaneous neural differentiation of stem cells.

Kazantseva J1, Hussainova I2,3, Ivanov R2, Neuman T1,4, Gasik M5.

Abstract

A challenge in regenerative medicine is governed by the need to have control over the fate of stem cells that is regulated by the physical and chemical microenvironment in vitro and in vivo. The differentiation of the stem cells into specific lineages is commonly guided by use of specific culture media. For the first time, we demonstrate that human mesenchymal stem cells are capable of turning spontaneously towards neurogenic lineage when seeded on graphene-augmented, highly anisotropic ceramic nanofibres without special differentiation media, contrary to commonly thought requirement of 'soft' substrates for the same purpose. Furthermore, pro-inflammatory gene expression is simultaneously suppressed, and expression of factors promoting focal adhesion and monocytes taxis is upregulated. This opens new possibilities of using local topo-mechanical cues of the 'graphenized' scaffold surfaces to guide stem cell proliferation and differentiation, which can be used in studies of neurological diseases and cell therapy.

PMID: 29696085
ثبت امتیاز
تبلیغات
تبلیغات
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان