جستجو
ورود
  28 اسفند 1397

  تکنولوژی نانوفیبرها در تکثیر ex vivo سلول های بنیادی خون ساز مشتق از خون بند ناف

تاریخ انتشار: جمعه 18 خرداد 1397 | امتیاز: Article Rating

خون بند ناف(CB) می تواند به عنوان منبعی جایگزین از سلول های بنیادی خون ساز(HSCs) برای پیوند در اختلالات خونی و غیر خونی استفاده شود. بر خلافت مزیت های شناخته شده متعدد، شمار سلول محدود در یک واحد خون بند ناف هنوز هم استفاده بالینی از آن را محدود می کند. موفقیت پیوند به میزان زیادی به سطح سلول های هسته دار کل و تعداد سلول های CD34+ بستگی دارد. بنابراین، استراتژی های آزمایشگاهی بسیاری در یک دهه گذشته به منظور حل این مشکل و با نرخ موفقیت کم و بیش طراحی شده اند که عمدتا با درجه ای از سختی مربوط به حفظ ویژگی های خودنوزایی و بنیادینگی سلول های بنیادی خون ساز طی تکثیر طولانی مدت مواجه بوده اند. گروه های تحقیقاتی مختلف، استراتژی های تکثیر سلول های بنیادی خون ساز مشتق از خون بند ناف بسیار امیدوار کننده و متنوعی را با استفاده از داربست های نانوفیبری ارائه کرده اند. در این ما تکثیر سلول های بنیادی خون ساز مشتق از خون بند ناف مبتنی بر تکنولوژی های نانوفیبری پیشرفته را مرور خواهیم کرد.

Nanomedicine. 2018 May 9. pii: S1549-9634(18)30089-3. doi: 10.1016/j.nano.2018.04.017. [Epub ahead of print]

Nanofiber technology in the ex vivo expansion of cord blood-derived hematopoietic stem cells.

Ferreira MSV1, Mousavi SH2.

Abstract

Umbilical cord blood (CB) can be used as an alternative source of hematopoietic stem cells (HSCs) for transplantation in hematological and non- hematological disorders. Despite several recognized advantages the limited cell number in CB one unit still restricts its clinical use. The success of transplantation is greatly depending on the levels of total nucleated cell and CD34+ cell counts. Thus, many ex vivo strategies have been developed within the last decade in order to solve this obstacle, with more or less success, mainly determined by the degree of difficulty related with maintaining HSCs self-renewal and stemness properties after long-term expansion. Different research groups have developed very promising and diverse CB-derived HSC expansion strategies using nanofiber scaffolds. Here we review the state-of-the-art of nanofiber technology-based CB-derived HSC expansion.

PMID: 29753127
ثبت امتیاز
تبلیغات
تبلیغات
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان