جستجو
ورود
  28 اسفند 1397

  کاربرد موضعی سلول های خون بند ناف تکثیر یافته در کشت CD34+ از واحدهای فریز شده، بهبود زخم های پوستی دیابتی را در موش تسریع می کند

تاریخ انتشار: یکشنبه 20 خرداد 1397 | امتیاز: Article Rating

زخم های مزمن و بهبود نیابنده، یکی از مشکلات همیشگی بوده است که بیماران مبتلا به دیابت نوع دو با آن روبرو هستند. همان طور که وقوع دیابت شیرین نوع دو(T2DM) در حال افزایش است، وقوع زخم های مزمن و قطع عضو نیز در حال افزایش است. دیابت شیرین نوع دو با بیماری انسداد شریان محیطی مزمن همراه است که بعد از یک ترومای کوچک به ایجاد زخم های پوستی بهبود نیابنده منجر می شود. بیماران دچار دردهای شدیدی می شوند که قابلیت حرکتی آن ها و توانایی آن ها برای کار کردن و مراقبت از خودشان را محدود می سازد و در نتیجه آن ها را تبدیل به مشکلی برای خانواده و جامعه می سازد. سلول های CD34+ مشتق از خون بند ناف(UCB) و رشد یافته در FGF-4، فاکتور سلول های بنیادی و Flt3-ligand، جمعیتی از سلول ها را تولید کردند که توانایی تکثیر و ایجاد ویژگی هایی را دارند که آن ها را قادر به تقویت بازسازی پوست می کند. هدف این مطالعه ارزیابی سلول های CD34+ کشت شده در آزمایشگاه، در مجموعه ای بود که آن ها در نهایت رد می شود و بنابراین ما می توانیم اثرات درمانی به واسطه پیام رسانی پاراکرین را از اثرات درمانی ناشی از پیوند و تمایز سلول ها جداسازی کنیم. برای رسیدن به این امر ما از موش های db/db به عنوان مدلی برای زخم های پوستی دیابتی استفاده کردیم. در این جا، ما گزارش کردیم که سلول های خون بند ناف CD34+ کشت شده در آزمایشگاه از واحدهای یخ زده می توانند بهبودی زخم را تسریع کنند و منجر به بازسازی تمام ضخامت پوست شوند. این مطالعه کاربرد جدیدی را برای واحدهای خون بند ناف ذخیره سازی شده در زمینه بازسازی بافتی نشان می دهد.

Stem Cells Transl Med. 2018 May 12. doi: 10.1002/sctm.17-0302. [Epub ahead of print]

Topical Application of Culture-Expanded CD34+ Umbilical Cord Blood Cells from Frozen Units Accelerates Healing of Diabetic Skin Wounds in Mice.

Whiteley J1, Chow T1,2, Adissu H1, Keating A3, Rogers IM1,2,4.

Abstract

Chronic and nonhealing wounds are constant health issues facing patients with type 2 diabetes. As the incidence of type 2 diabetes mellitus (T2DM) increases, the incidence of chronic wounds and amputations will rise. T2DM is associated with peripheral arterial occlusive disease, which leads to the development of nonhealing skin ulcers after minor trauma. Patients develop severe pain limiting their mobility and ability to work and take care of themselves thus putting a significant burden on the family and society. CD34+ cells from umbilical cord blood (UCB) grown in fibroblast growth factor-4 (FGF-4), stem cell factor, and Flt3-ligand produced a population of cells that have the ability to proliferate and develop properties enabling them to enhance tissue regeneration. The goal of this study was to assess in vitro cultured CD34+ cells in a setting where they would eventually be rejected so we could isolate paracrine signaling mediated therapeutic effect from the therapeutic effect due to engraftment and differentiation. To achieve this, we used db/db mice as a model for diabetic skin ulcers. Here, we report that in vitro cultured UCB CD34+ cells from frozen units can accelerate wound healing and resulted in the regeneration of full thickness skin. This study demonstrates a new indication for banked UCB units in the area of tissue regeneration. Stem Cells Translational Medicine 2018.

PMID: 29752867
ثبت امتیاز
تبلیغات
تبلیغات
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان