مهندسی بافت نواقص مینیسک بزرگ بوسیله داربست پلی اورتان: بازسازی تسریع شده بوسیله سلول های استرومایی مزانشیمی

تاریخ انتشار: چهارشنبه 23 خرداد 1397 | امتیاز: Article Rating

پتانسیل ترمیمی دروزای آسیب های مینیسک بدون عروق خیلی ضعیف است. تاکنون، مینیسککتومی جزئی هنوز هم گزینه ای درمانی برای آسیب های مینیسک درون ناحیه بدون عروق محسوب می شود. با این حال، آسیب بزرگ به مینیسک، زانو را مستعد تغییرات استئوآرتریتی می کند. تکنیک های مهندسی بافت برای جایگزینی چنین آسیب هایی می تواند گزینه درمانی جایگزین و امیدوار کننده ای باشد. بنابراین، یک داربست پلی اورتان که پیش از این نیز در بالین استفاده شده و با سلول های استرومایی مزانشیمی بارگیری شده بود برای ترمیم نواقص حیاتی مینیسک در ناحیه بدون عروق مورد آنالیز قرار گرفت. آسیب های مینیسک بزرگ و تقریبا 7 میلی متری که روی ناحیه دارای عروق و ناحیه فاقد عروق مینیسک جانبی خرگوش اثر می گذارد با استفاده از داربست پلی اورتان به تنهایی یا بارگیری شده با سلول های استرومایی زمانشیمی تیمار شدند. 6 و 12 هفته بعد از جراحی اولیه، مینیسک جمع آوری شد. هر دو رویکرد با سلول و بدون سلول منجر به ایجاد بافت ترمیمی شبه مینیسک با دوام و به خوبی یکپارچه شده شد. با این حال، یک بهبودی تسریع شده بوسیله به کار بردن سلول های استرومایی مزانشیمی بدست آمد. رگزایی متراکم در سراسر بافت ترمیم هر دو گروه تیماری بدست آمد. به طور کلی، به نظر می رسد که داربست پلی اورتان رشد عروقی را افزایش می دهد. به کار بردن سلول های استرومایی مزانشیمی پتانسیل سرعت بخشیدن به بهبودی را دارند.

Stem Cells Int. 2018 May 7;2018:8207071. doi: 10.1155/2018/8207071. eCollection 2018.

Tissue Engineering of Large Full-Size Meniscus Defects by a Polyurethane Scaffold: Accelerated Regeneration by Mesenchymal Stromal Cells.

Koch M1, Achatz FP1, Lang S1, Pfeifer CG1, Pattappa G1,2, Kujat R1,2, Nerlich M1, Angele P1,3, Zellner J1.

Abstract

The endogenous healing potential of avascular meniscal lesions is poor. Up to now, partial meniscectomy is still the treatment of choice for meniscal lesions within the avascular area. However, the large loss of meniscus substance predisposes the knee for osteoarthritic changes. Tissue engineering techniques for the replacement of such lesions could be a promising alternative treatment option. Thus, a polyurethane scaffold, which is already in clinical use, loaded with mesenchymal stromal cells, was analyzed for the repair of critical meniscus defects in the avascular zone. Large, approximately 7 mm broad meniscus lesions affecting both the avascular and vascular area of the lateral rabbit meniscus were treated with polyurethane scaffolds either loaded or unloaded with mesenchymal stromal cells. Menisci were harvested at 6 and 12 weeks after initial surgery. Both cell-free and cell-loaded approaches led to well-integrated and stable meniscus-like repair tissue. However, an accelerated healing was achieved by the application of mesenchymal stromal cells. Dense vascularization was detected throughout the repair tissue of both treatment groups. Overall, the polyurethane scaffold seems to promote the vessel ingrowth. The application of mesenchymal stromal cells has the potential to speed up the healing process.

PMID: 29853919
ثبت امتیاز
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان