جستجو
ورود
  03 اسفند 1397

  عملکردی کردن سطح نانوذره های پلیمری با غشای سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از بند ناف برای درمان هدف قرار دهنده تومور

تاریخ انتشار: دوشنبه 18 تیر 1397 | امتیاز: Article Rating

غشاهای پلاسمای سلولی متعدی برای عملکردی ساختن سطح نانومواد سنتتیک و ساخت سیستم های انتقال داروی زیست تقلید برای درمان سرطان استفاده شده است. ویژگی های طبیعی و جداسازی راحت سلول های اصلی، کاربردهای زیست پزشکی غشاهای پلاسمایی در عملکردی کردن ناقل هایی با مقیاس نانو را تسهیل کرده است. مشخص شده است که سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از بند ناف انسانی(MSCs)، به سمت آسیب های بدخیم تمایل دارند و مزیت های زیادی در راحت بدست آمدن، ایمنی زایی و توانایی تکثیر بالا ارند. در این جا ما یک نانوذره پلی(لاکتیک-کو-اسید گلیکولیک)(PLGA) را با لایه ای از پوشش غشای پلاسمایی سلول های بنیادی مزانشیمی بند ناف روی سطح آن، برای انتقال هدفمند توموری شیمی درمانی تولید کرده ایم. عملکردی ساختن غشای پلاسمایی سلول های بنیادی مزانشیمی، کارایی بازجذب سلولی نانوذره های PLGA، کارایی کشتن سلول های توموری دوکسوروبیسین کپسوله شده در PLGA و از همه مهم تر هدف قرار دادن تومورها بوسیله نانوذره ها و مجتمع شدن نانوذره ها را به طور قابل توجهی افزایش داد. در نتیجه، این نانوفرمولاسیون تقلید کننده سلول های بنیادی مزانشیمی منجر به مهار قابل توجه رشد تومور شد و آپوپتوز واضحی را در آسیب های توموری القا کرد. این مطالعه برای اولین بار پتانسیل بالای غشای پلاسمایی سلول های بنیادی مزانشیمی بند ناف را در نانوناقل های دارای عملکرد و با ویژگی های ذاتی لانه گزینی در تومور و هم امکان بالای استفاده از این نانوفرمولاسیون های زیست تقلید در درمان سرطانی نشان داد.

ACS Appl Mater Interfaces. 2018 Jun 15. doi: 10.1021/acsami.8b05363. [Epub ahead of print]

Surface Functionalization of Polymeric Nanoparticles with Umbilical Cord-Derived Mesenchymal Stem Cell Membrane for Tumor-Targeted Therapy.

Yang N, Ding Y, Zhang Y, Wang B, Zhao X, Cheng K, Huang Y, Taleb M, Zhao J, Dong WF, Zhang L, Nie G.

Abstract

Multiple cell plasma membranes have been utilized for surface functionalization of synthetic nanomaterials and construction of biomimetic drug delivery systems for cancer treatment. The natural characters and facile isolation of original cells facilitate the biomedical applications of plasma membranes in functionalizing nanocarriers. Human umbilical cord-derived mesenchymal stem cells (MSC) have been identified to show tropism towards malignant lesions and have great advantages in ease of acquisition, low immunogenicity, and high proliferative ability. Here we developed a poly(lactic-co-glycolic acid) (PLGA) nanoparticle with a layer of plasma membrane from umbilical cord MSC coating on the surface for tumor-targeted delivery of chemotherapy. Functionalization of MSC plasma membrane significantly enhanced the cellular uptake efficiency of PLGA nanoparticles, the tumor cell killing efficacy of PLGA-encapsulated doxorubicin, and most importantly the tumor-targeting and accumulation of the nanoparticles. As a result, this MSC-mimicking nanoformulation led to remarkable tumor growth inhibition and induced obvious apoptosis within tumor lesions. This study for the first time demonstrated the great potential of umbilical cord MSC plasma membranes in functionalizing nanocarriers with inherent tumor-homing features, and the high feasibility of such biomimetic nanoformulations in cancer therapy.

PMID: 29905067
ثبت امتیاز
تبلیغات
تبلیغات
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان