جستجو
ورود
  02 اسفند 1397

  سلول های بنیادی پرتوان القایی: یک ابزار مدل سازی قوی بیماری های مخرب عصبی برای مطالعه مکانیسم و کشف داروها

تاریخ انتشار: چهارشنبه 20 تیر 1397 | امتیاز: Article Rating

بسیاری از بیماری های مخرب عصبی، بیماری هایی پیشرونده و پیچیده بدون مکانیسم مشخص و درمان موثر هستند. برای مطالعه مکانیسم های دخیل در این بیماری ها و برای تکوین استراتژی های درمانی، یک سیستم مدل آزمایشگاهی قابل اتکا ضروری است. سلول های بنیادی پرتوان القایی(iPSCs) دارای توانایی خودنوزایی هستند و این پتانسیل تمایزی را دارند که به هر نوع سلول بالغی را تولید کنند، بنابراین، آن ها ممکن است ماده یا ابزار قوی را برای مدل سازی بیماری ارائه کنند. در واقع، iPSCهای مشتق از سلول بیمار می توانند به رده های سلولی خاص تمایز یابند و فنوتیپ ها و آسیب پذیری های مناسب بیماری را نشان می دهند. در این مطالعه مروری، ما روش های تمایز عصبی و پیشرفت های اخیر در مورد ابزارهای مدل سازی بیماری های مخرب عصبی مبتنی بر iPSC و به منظور مطالعه مکانیسم بیماری و کشف داروها را تاکید می کنیم و چالش ها و چشم اندازهای آینده را برای استفاده از آن ها مورد بحث قرار می دهیم.

Cell Transplant. 2018 Jan 1:963689718775406. doi: 10.1177/0963689718775406. [Epub ahead of print]

Induced Pluripotent Stem Cells: A Powerful Neurodegenerative Disease Modeling Tool for Mechanism Study and Drug Discovery.

Chang CY1,2, Ting HC1, Liu CA1,2, Su HL3, Chiou TW4, Harn HJ1,5, Lin SZ1,6.

Abstract

Many neurodegenerative diseases are progressive, complex diseases without clear mechanisms or effective treatments. To study the mechanisms underlying these diseases and to develop treatment strategies, a reliable in vitro modeling system is critical. Induced pluripotent stem cells (iPSCs) have the ability to self-renew and possess the differentiation potential to become any kind of adult cell; thus, they may serve as a powerful material for disease modeling. Indeed, patient cell-derived iPSCs can differentiate into specific cell lineages that display the appropriate disease phenotypes and vulnerabilities. In this review, we highlight neuronal differentiation methods and the current development of iPSC-based neurodegenerative disease modeling tools for mechanism study and drug screening, with a discussion of the challenges and future inspiration for application.

PMID: 29890847
ثبت امتیاز
تبلیغات
تبلیغات
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان