جستجو
ورود
  02 اسفند 1397

  سلول های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان: پیری و کاربردهای مهندسی بافت برای تقویت ترمیم استخوان

تاریخ انتشار: چهارشنبه 20 تیر 1397 | امتیاز: Article Rating

استخوان دارای ظرفیت ترمیمی طبیعی به خوبی ثبت شده ای است که به طور طبیعی برای ترمیم شکستی و سایر آسیب های معمول کافی است. با این حال، ویژگی های استخوان در طول زندگی تغییر می کند و پیری با افزایش بیماری های استخوانی همراه است و ظرفیت ترمیم استخوان را مختل می کند که این امر ایجاد درمان های موثری که قادر به تقویت بازسازی استخوان باشند را الزامی می سازد. پتانسیل درمانی سلول های بنیادی مزانشیمی(MSCs) برای ترمیم استخوان مدت هاست که پیشنهاد شده و مورد ارزیابی قرار گرفته است. عملکرد سلول های بنیادی مزانشیمی ممکن است شامل تمایز به سلول های استخوانی، جذب و فراخواندن سایر سلول ها، یا ایجاد یک محیطی بازسازی کننده از طریف تولید فاکتورهای رشد تروفیک باشد. با پیری سیستمیک، سلول های بنیادی مزانشیمی نیز متحمل کاهش عملکرد می شوند که در چندین مطالعه که اخیرا به چاپ رسیده است به خوبی بررسی شده است. در این مطالعه مروری، ما ابتدا تغییرات در سلول های بنیادی مزانشیمی در طی پیری را توصیف کردیم و این امر که چگونه این تغییرات می تواند روی بازسازی استخوان اثر بگذارد را مورد بحث قرار دادیم. در ادامه یافته های تحقیقاتی اخیر در مورد مهندسی بافت استخوان که به عنوانن یک راه حل درمانی امیدوار کننده و کاربردی برای احیای عملکرد و ساختار استخوان در نظر گرفته شده است را مرور خواهیم کرد. بویژه، اهمیت سلول های بنیادی مزانشیمی و داربست های زیستی مورد تاکید قرار گرفت. در نهایت رویکردهای بالقوه برای مهار پیری سلول های بنیادی مزانشیمی و جوان سازی مجدد سلول های بنیادی مزانشیمی پیر شده بحث می شود.

Biomaterials. 2018 Jun 22. pii: S0142-9612(18)30447-2. doi: 10.1016/j.biomaterials.2018.06.026. [Epub ahead of print]

Bone marrow mesenchymal stem cells: Aging and tissue engineering applications to enhance bone healing.

Lin H1, Sohn J2, Shen H3, Langhans MT2, Tuan RS4.

Abstract

Bone has well documented natural healing capacity that normally is sufficient to repair fractures and other common injuries. However, the properties of bone change throughout life, and aging is accompanied by increased incidence of bone diseases and compromised fracture healing capacity, which necessitate effective therapies capable of enhancing bone regeneration. The therapeutic potential of adult mesenchymal stem cells (MSCs) for bone repair has been long proposed and examined. Actions of MSCs may include direct differentiation to become bone cells, attraction and recruitment of other cells, or creation of a regenerative environment via production of trophic growth factors. With systemic aging, MSCs also undergo functional decline, which has been well investigated in a number of recent studies. In this review, we first describe the changes in MSCs during aging and discuss how these alterations can affect bone regeneration. We next review current research findings on bone tissue engineering, which is considered a promising and viable therapeutic solution for structural and functional restoration of bone. In particular, the importance of MSCs and bioscaffolds is highlighted. Finally, potential approaches for the prevention of MSC aging and the rejuvenation of aged MSC are discussed.

PMID: 29980291
ثبت امتیاز
تبلیغات
تبلیغات
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان