جستجو
ورود
  03 اسفند 1397

  سلول درمانی برای گلیوماها

تاریخ انتشار: چهارشنبه 20 تیر 1397 | امتیاز: Article Rating

سلول های بنیادی(SC) ریشه ترمیم و بازسازی بافت هستند و به عنوان وکتورهای موضعی تومور برای انتقال ژن به سرطان ها جامد به طور گسترده ای مورد بررسی قرار گرفته اند. سلول های بنیادی تمایل ارثی به گلیوماها دارند که استفاده از آن ها به عنوان ناقلی مطمئن برای انتقال محصولات ژنی درمانی به نئوپلاسم های مغزی را حمایت می کند. چندین نوع سلول بنیادی بالغ(ASC) برای انتقال عوامل ضد گلیومایی استفاده شده اند و سلول های بنیادی عصبی(NSC) و سلول های بنیادی مزانشیمی(MSC) به وفور مورد مطالعه قرار گرفته اند. محموله های درمانی که تست شده اند شامل پروتئین های ترشحی، ترکیبات خودکشی مبدل آنزیم/پیش دارو، ویروس های انکولیتیک، آنتی بادی ها و نانوذره ها است. برحی از این مطالعات پیش درمانگاهی تا فاز یک مطالعات بالینی نیز پیشرفت داشته اند. استفده از سلول های بنیادی به عنوان ناقلی برای انتقال عوامل ضد توموری متنوع می تواند در آینده به عنوان گزینه درمانی ارزشمند برای بیماران گلیومایی استفاده شود.

Prog Neurol Surg. 2018;32:124-151. doi: 10.1159/000469686. Epub 2018 Jul 10.

Stem Cell Therapy of Gliomas.

Parker Kerrigan BC, Hossain A, Yamashita S, Lang FF.

Abstract

Stem cells (SC) are the seeds of tissue repair and regeneration that have been extensively investigated as tumor-tropic vectors for gene delivery to solid cancers. SC have an inherent glioma tropism that supports their use as reliable vehicles to deliver therapeutic gene products to brain neoplasms. Several types of adult SC (ASC) have been used to carry antiglioma agents, and neural SC (NSC) and mesenchymal SC (MSC) are the most studied. The therapeutic cargoes that have been tested include secreted proteins, converting enzyme/prodrug suicide combinations, oncolytic viruses, antibodies, and nanoparticles. Some of these preclinical studies have advanced to phase I clinical trials. Use of SC as carriers to deliver various antitumor agents could become a valuable therapeutic option for glioma patients in the future.

PMID: 29990980
ثبت امتیاز
تبلیغات
تبلیغات
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان