جستجو
ورود
  02 اسفند 1397

  مدل های سلولی انسانی تکوین نورون های خاردار متوسط و بیماری هانتینگتون

تاریخ انتشار: یکشنبه 14 مرداد 1397 | امتیاز: Article Rating

فقدان نورون های خاردار متوسط(MSNs)  گاما-اسید آمینو بوتیریک ارژیک(گاباارژیک) در استریاتوم مشخصه اصلی بیماری هانتینگتون(HD) است که یک اختلال مخرب عصبی لاعلاج است که بوسیله علایم حرکتی، روانی و شناختی پیش رونده مشخص می شود. پیوند نورون های خاردار متوسط یا سایر پیش سازها، استراتژی درمانی امیدوار کننده ای را برای بیماری هانتینگتون ارائه می کند. در کارآزمایی بالینی اولیه که در آن بیماران هانتینگتونی نوروگرافت های جنینی را به طور مستقیم و بدون گذراندن یک گام تمایز سلولی پیش پیوند دریافت کردند، برخی از بیماران مزایای موقتی از این پیوند را نشان دادند. با این حال، بزرگ ترین چالش ها مربوط به رشد بیش اندازه گرافت، بقای ناکافی سلول های گرافت شده و دسترس پذیری محدود بافت جنینی اهدا شده کماکان باقی است. بنابراین، تکوین رویکردهایی که اجازه مدل سازی تمایز نورون های خاردار متوسط و تکوین بیماری هانتینگتون را در پلت فرم کشت سلول بدهند، ممکن است درک ما از هانتیتگتون را افزایش دهد و در نهایت منجر به ایجاد گزینه های درمانی برای این بیماری شود. در این جا، پیشرفت های اخیر در تمایز آزمایشگاهی نورون های خاردار متوسط مشتق از سلول های بنیادی عصبی/سلول های پیش ساز(NSCs/NPCs)، سلول های بنیادی جنینی(ESCs)، سلول های بنیادی پرتوان القایی(iPSCs)، و سلول های بنیادی عصبی القایی(iNSCs) و هم چنین پیشرفت در دگر تمایزی مستقیم نیز مرور شد. پیشرفت در ویرایش ژن خاص آللی و خاص غیر آللی هانتینگتین نیز ارائه شد. رویکردهای شناسایی سلول شامل فنوتایپینگ و هم چنین سنجش های درون تنی و برون تنی نیز بحث شد.

Life Sci. 2018 Jul 18. pii: S0024-3205(18)30407-7. doi: 10.1016/j.lfs.2018.07.030. [Epub ahead of print]

Human cellular models of medium spiny neuron development and Huntington disease.

Golas MM1.

Abstract

The loss of gamma-aminobutyric acid (GABA)-ergic medium spiny neurons (MSNs) in the striatum is the hallmark of Huntington disease (HD), an incurable neurodegenerative disorder characterized by progressive motor, psychiatric, and cognitive symptoms. Transplantation of MSNs or their precursors represents a promising treatment strategy for HD. In initial clinical trials in which HD patients received fetal neurografts directly into the striatum without a pretransplant cell-differentiation step, some patients exhibited temporary benefits. Meanwhile, major challenges related to graft overgrowth, insufficient survival of grafted cells, and limited availability of donated fetal tissue remain. Thus, the development of approaches that allow modeling of MSN differentiation and HD development in cell culture platforms may improve our understanding of HD and translate, ultimately, into HD treatment options. Here, recent advances in the in vitro differentiation of MSNs derived from fetal neural stem cells/progenitor cells (NSCs/NPCs), embryonic stem cells (ESCs), induced pluripotent stem cells (iPSCs), and induced NSCs (iNSCs) as well as advances in direct transdifferentiation are reviewed. Progress in non-allele specific and allele specific gene editing of HTT is presented as well. Cell characterization approaches involving phenotyping as well as in vitro and in vivo functional assays are also discussed.

PMID: 30031060
ثبت امتیاز
تبلیغات
تبلیغات
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان