جستجو
ورود
  02 اسفند 1397

  تمایز iPSCهای انسانی به VSMCها و تولید سلول های عروقی کلسیفه کننده مشتق از VSMC

تاریخ انتشار: یکشنبه 14 مرداد 1397 | امتیاز: Article Rating

کلسیفیکاسیون عروقی دلیل اصلی مرگ در سراسر دنیا است، که عمدتا سلول های عضلانی صاف عروقی(VSMCs) را در بر می گیرد. از 2007، تعداد رو به افزایش پروتکل برای بدست آوردن انواع مختلف سلول ها از سلول های بنیادی پرتوان القایی(iPSCs) ایجاد شده است، با این حال فقدان یک پروتکل برای کلسیفیکاسیون به چشم می آید. امروزه پروتکل های اندکی برای تمایز iPSCها به سمت VSMCها وجود دارد و هیچ کدام از آن ها نیز برای کلسیفیکاسیون شناخته شده نیست. در این جا ما پروتکلی را برای کلسیفیکاسیون VSMCهای مشتق از iPSC ارائه کرده ایم. ما بر مبنای یک پروتکل مدیفه شده، با موفقیت iPSCها را به VSMCها تمایز دادیم. کلسیفیکاسیون در VSMCها بوسیله یک محیط استخوان زای تجاری به نام StemXVivo™ القا شد. کلسیفیکاسیون با استفاده از رنگ آمیزی کلسئین و آلیزارین رد یا سنجش کلسیم ثابت شد و آنالیزهای مولکولی بیان تقویت شده ژن های مربوط به کلسیفیکاسیون را نشان داد. روش ارائه شده می تواند به مطالعه واریته های خطر ژنتیکی با استفاده از تکنولوژی CRISPR/Cas و از طریق وارد کردن واریته های خطر ناک اوت یا ناک این، کمک کند. در نهایت، این روش می تواند برای غربالگری داروها به کار رود.

Stem Cell Res. 2018 Jul 17;31:62-70. doi: 10.1016/j.scr.2018.07.008. [Epub ahead of print]

Differentiation of human iPSCs into VSMCs and generation of VSMC-derived calcifying vascular cells.

Trillhaase A1, Haferkamp U2, Rangnau A1, Märtens M1, Schmidt B1, Trilck M3, Seibler P3, Aherrahrou R4, Erdmann J1, Aherrahrou Z5.

Abstract

Vascular calcification displays a major cause of death worldwide, which involve mainly vascular smooth muscle cells (VSMCs). Since 2007, there are increasing numbers of protocols to obtain different cell types from human induced-pluripotent stem cells (iPSCs), however a protocol for calcification is missing. Few protocols exist today for the differentiation of iPSCs towards VSMCs and none are known for their calcification. Here we present a protocol for the calcification of iPSC-derived VSMCs. We successfully differentiated iPSCs into VSMCs based on a modified protocol. Calcification in VSMCs is induced by a commercial StemXVivo™ osteogenic medium. Calcification was verified using Calcein and Alizarin Red S staining or Calcium assays, and molecular analyses showed enhanced expression of calcification-associated genes. The presented method could help to study genetic risk variants, using the CRISPR/Cas technology through the introduction of Knockouts or Knockins of risk variants. Finally, this method can be applied for drug screening.

PMID: 30029055
ثبت امتیاز
تبلیغات
تبلیغات
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان