جستجو
ورود
  02 اسفند 1397

  سلول درمانی ها در بیماری های قلبی عروقی

تاریخ انتشار: دوشنبه 15 مرداد 1397 | امتیاز: Article Rating

برخلاف پیشرفت های قابل توجه در پزشکی، بیماری های قلبی عروقی هنوز هم در حال افزایش است، به نحوی که بیماری ایسکمی قلبی در رأس دلایل مرگ و ناتوانی در سراسر جهان قرار دارد. بنابراین تلاش های گسترده برای ایجاد جایگزین های درمانی موثری که بتواند کیفیت زندگی و بقای این جمعیت از بیماران را بهبود ببخشد، ادامه دارد. درمان های جدیدی که بررسی شده است نه تنها از میوکاردیوم در برابر آسیب ایسکمی-پرفیوژن مجدد محافظت می کند، بلکه قلب را نیز بازسازی می کند. سلول درمانی مانند استفاده بالقوه از سلول های بنیدی انسانی و سلول های بنیادی پرتوان القایی و اگزوزوم های آن ها، نه تنها نشان دادن مکانیسم های مولکولی مشکلات قلبی، بلکه تکوین درمان های جدید برای بیماری ایسکمی قلبی را نیز میسر می سازند. برخلاف مطالعات و پیشرفت های صورت گرفته ظرف 15 سال گذشته در استفاده از سلول درمانی برای بیماری های قلبی عروقی، تلاش ها هنوز در ابتدای راه است. حتی با وجود این که انتظارات بالا رفته است، یافته ها نشان می دهد که اغلب مطالعات بالینی به طور کلی کوچک بوده و نتایج جامع و قطعی ندارند. بدلیل یافته های منفی بسیار،  بدبینی خاصی وجود دارد که سلول درمانی قلبی احتمالا طی ده  یا دهه های آینده به نتایج قابل توجه برسد. مشابه سایر تکنولوژی های جدیدی، عدم موفقیت اولیه غیر معمول نیست و ممکن است بدنبال آن ها موفقیت های قابل توجهی وجود داشته باشد. با این وجود، پژوهشگران بالینی توجه قابل ملاحظه ای به ایمنی دارند، زیرا عوارض جانبی سلول درمانی به طور قابل توجهی نادر است. به طور خلاصه، اگرچه زیست شناسی بازساختی ممکن نیست به بیماران قلبی عروقی در آینده ای نزدیک کمک کند، اما به نظر می رسد در چند دهه آینده این امر امکان پذیر باشد.

J Cardiothorac Vasc Anesth. 2018 Apr 26. pii: S1053-0770(18)30281-7. doi: 10.1053/j.jvca.2018.04.048. [Epub ahead of print]

Stem Cell Therapies in Cardiovascular Disease.

Terashvili M1, Bosnjak ZJ2.

Abstract

Despite considerable advances in medicine, cardiovascular disease is still rising, with ischemic heart disease being the leading cause of death and disability worldwide. Thus extensive efforts are continuing to establish effective therapeutic modalities that would improve both quality of life and survival in this patient population. Novel therapies are being investigated not only to protect the myocardium against ischemia-reperfusion injury but also to regenerate the heart. Stem cell therapy, such as potential use of human mesenchymal stem cells and induced pluripotent stem cells and their exosomes, will make it possible not only to address molecular mechanisms of cardiac conditioning, but also to develop new therapies for ischemic heart disease. Despite the studies and progress made over the last 15 years on the use of stem cell therapy for cardiovascular disease, the efforts are still in their infancy. Even though the expectations have been high, the findings indicate that most of the clinical trials generally have been small and the results inconclusive. Because of many negative findings, there is certain pessimism that cardiac cell therapy is likely to yield any meaningful results over the next decade or so. Similar to other new technologies, early failures are not unusual and they may be followed by impressive success. Nevertheless, there has been considerable attention to safety by the clinical investigators because the adverse events of stem cell therapy have been impressively rare. In summary, although regenerative biology might not help the cardiovascular patient in the near term, it is destined to do so over the next several decades.

PMID: 30029992
ثبت امتیاز
تبلیغات
تبلیغات
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان