جستجو
ورود
  03 اسفند 1397

  بازسازی شکاف آلوئولی با استفاده از یک داربست زیست باز جذب پرینت شده سه بعدی با سلول های مغز استخوان انسانی

تاریخ انتشار: دوشنبه 15 مرداد 1397 | امتیاز: Article Rating

داربست مبتنی بر تکنولوژی مهندسی بافت استخوان برای درمان شکاف لبی و شکاف کامی به کار برده شده است. با این حال، کاربردهای بالینی داربست های سه بعدی(3D) مختص بیماران به ندرت انجام گرفته شده است. در این مطالعه، یک مورد بالینی استفاده از داربست زیست باز جذب پرینت شده  سه بعدی مختص بیمار و سلول های استرومایی مغز استخوان جمع آوری شده از ستیغ خاصره در اتاق عمل معرفی شده است. شش ماه بعد از پیوند، حجم استخوانی استخوان جدیدا بازسازی شده تقریب 45 درصد حجم کل نقص بود. تراکم معدنی استخوان تازه بازسازی شده در مقایسه استخوان پیرامونی 75 درصد بود. مقدار واحد Hounsfield در مقایسه با استخوان آلوئولار اسفنجی آرواره بالتر و در مقایسه با استخوان آلوئولار قشری آرواره کمتر بود. داربست های پلی کاپرولاکتون سه بعدی مختص بیمار و کشت شده با سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از مغز استخوان، جایگزین های امیدوار کننده ای را برای بازسازی شکاف آلوئولار و سایر نقص های استخوانی ارائه می دهند.

J Craniofac Surg. 2018 Jul 19. doi: 10.1097/SCS.0000000000004747. [Epub ahead of print]

Cleft Alveolus Reconstruction Using a Three-Dimensional Printed Bioresorbable Scaffold With Human Bone Marrow Cells.

Ahn G1, Lee JS2, Yun WS2, Shim JH2, Lee UL3.

Abstract

Bone tissue engineering technology based on scaffold has been applied for cleft lip and palate treatment. However, clinical applications of patient-specific three-dimensional (3D) scaffolds have rarely been performed. In this study, a clinical case using patient-specific 3D-printed bioresorbable scaffold with bone marrow stromal cells collected from iliac crest in the operating room has been introduced. At 6-month after transplantation, the bone volume of the newly regenerated bone was approximately 45% of the total defect volume. Bone mineral density of the newly regenerated bone was about 75% compared to the surrounding bone. The Hounsfield unit value was higher than that of cancellous maxillary alveolar bone and lower than that of the cortical maxillary alveolar bone. Bone-marrow-derived mesenchymal stem cells-seeded 3D-printed patient-specific polycaprolactone scaffolds offer a promising alternative for alveolar cleft reconstruction and other bony defects.

PMID: 30028404
ثبت امتیاز
تبلیغات
تبلیغات
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان