جستجو
ورود
  02 اسفند 1397

  داربست زیست تقلید حاوی نانوفیبرهای PVDF با آزادسازی دائمی TGF-β در ترکیب با AT-MSCها برای مهندسی بافت مثانه

تاریخ انتشار: دوشنبه 15 مرداد 1397 | امتیاز: Article Rating

از آن جایی که ریکاوری عملکردی مثانه بازسازی شده به انقباض دیواره مثانه بر می گردد و درمان های موجود پاسخگوی این امر نیستند، مهندسی بافت می تواند کاندیدای امیدوار کننده با ارزشی برای ایجاد درمان های معمول برای این نوع بیماری ها باشند. به دلیل ویژگی های مکانیکی پایین داربست های طبیعی، داربست های سنتتیک زیست تقلید می تواند نقش کلیدی را در تکثیر و تمایز سلول های بنیادی بازی کند و برای بسیاری از کاربردهای مهندسی بافت استفاده شود. از طرف دیگر، با توجه به نیمه عمر پایین TGF-β ، کپسوله کردن این فاکتور رشد می تواند عملکردی بودن آن را در تمام مدت مطالعه حفظ کند. در این مطالعه، داربست های نانوفیبری پلی(وینیلیدن فلوئورید)(PVDF) با استفاده از روش الکتروریسی با یا بدون نانوذره های کیتوسان بارگیری شده با TGF-β ساخته شدند. همه داربست ها با استفاده از SEM  از نظر ریختی مورد شناسایی قرار گرفتند و پروفایل آزادسازی TGF-β و هم چنین زیست سازگاری آن ها به ترتیب با استفاده از سنجش های SEM و MTT ارزیابی شد. سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از بافت چربی(AT-MSCs) جداسازی شده و بلافاصله مورد شناسایی قرار گرفت و تمایز SMC زمانی که روی سطح داربست و ظروف کشت پلی استیرنی کشت شدند بررسی شد. داربست ساخته شده دارای ساختار صاف با اندازه در مقیاس نانو و دارای ویژگی آزادسازی طولانی مدت TGF-β بود. نتایج MTT، qRT-PCR و ایمنوسیتوشیمی نشان داد که نرخ تکثیر AT-MSCها و پتانسیل تمایز SMC زمانی که سلول ها روی داربست PVDF-TGFβ کشت شدند در مقایسه با PVDF و TCPS به تنهایی به طور قابل توجهی افزایش یافت. طبق نتایج، PVDF-TGFβ به عنوان داربست با عملکرد زیستی می تواند تسهیلات درمانی بیشتری را برای کاربرد در مهندسی بافت مثانه ارائه دهد.

Gene. 2018 Jul 17. pii: S0378-1119(18)30822-9. doi: 10.1016/j.gene.2018.07.046. [Epub ahead of print]

Biomimetic scaffold containing PVDF nanofibers with sustained TGF-β release in combination with AT-MSCs for bladder tissue engineering.

Ardeshirylajimi A1, Ghaderian SM2, Omrani MD2, Moradi SL3.

Abstract

Since the functional recovery of the reconstructed bladder is related to the bladder wall contraction and existing therapies do not respond to this, tissue engineering could be worth considered promising candidates for developing of conventional treatments in these kinds of ailments. Due to the low mechanical properties of natural scaffolds, biocompatible synthetic scaffolds can play a key role in the stem cells proliferation and differentiation and apply for many tissue-engineering applications. On the other hand, considering the low shelf life of TGFβ, encapsulating this growth factor can help maintain its functionality throughout the study period. In this study, poly (vinylidene fluoride) (PVDF) nanofibrous scaffolds were fabricated through electrospinning method with or without chitosan nanoparticles loaded TGFβ. All scaffolds characterized morphologically by using SEM, TGFβ release profiling as well as biocompatibility by using SEM and MTT assays. Adipose tissue derived mesenchymal stem cells (AT-MSCs) was isolated and characterized immediately and the differentiation of SMC was investigated when cultured on the surface of the scaffolds and tissue culture polystyrene (TCPS) as a control of gene and protein expression levels. Fabricated scaffold possess smooth structure with nanoscale size and long time releasing of sustained profiles. MTT, qRT-PCR and immunocytochemistry results demonstrated that AT-MSCs proliferation rate and SMC differentiation potential were significantly increased when cultured on the PVDF-TGFβ scaffold in comparison with PVDF and TCPS. According to the results, PVDF-TGFβ as a bio-functional scaffold can provide greater treatment possibilities in bladder tissue engineering applications.

PMID: 30030200
ثبت امتیاز
تبلیغات
تبلیغات
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان