جستجو
ورود
  02 اسفند 1397

  اثر سلول های استرومایی مزانشیمی روی عضلات رت های مبتلا به دیابت شیرین نوع یک

تاریخ انتشار: دوشنبه 15 مرداد 1397 | امتیاز: Article Rating

مقدمه:

 دیابت شیرین نوع یک(DM) منجر به آتروفی قابل توجه عضلات اسکلتی می شود. سلول های استرومایی مزانشیمی(MSCs) به دلیل توانایی شان در تعدیل ریز محیط در جایگاه های آسیب بافتی یک درمان جذاب برای پرهیز از مشکلات دیابت هستند. هدف این مطالعه ارزیابی اثر پیوند سلول های بنیادی مزانشیمی روی سازش پذیری عضلاتی است که تحت تاثیر دیابت قرار گرفته اند.

روش ها:

 دیابت شیرین بوسیله استرپتوزتوسین(STZ) القا شد و جانور دیابتی پیوند سلول های بنیادی مزانشیمی سیستمیک را دریافت کرد. تست وون فری و آنالیزهای footprint، به ترتیب عملکرد حسی و حسی حرکتی را ارزیابی کردند. عضلات قدامی تیبیالیس بوسیله مورفولوژی، و مارکرهای مولکولی آتروجین1/MuRF-1، NF-κB/p38MAPK، TWEAK/Fn-14، میوستاتین، Myod و IGF-1 نیز ارزیابی شد.

نتایج:

 پیوند سلول های بنیادی مزانشیمی عملکرد حسی و حرکتی(پیاده روی) را بهبود بخشید و فیبروز عضلانی را بوسیله تعدیل آتروژن ها(نه مهار آتروفی عضلانی) در رت های مبتلا به دیابت شیرین کاهش داد.

بحث:

سلول های بنیادی مزانشیمی می توانند مشکلات عضلانی و عملکردی  ناشی از دیابت شیرین نوع یک را در رت ها کاهش دهند.

Muscle Nerve. 2018 Jul 20. doi: 10.1002/mus.26196. [Epub ahead of print]

Effects of mesenchymal stromal cells on type 1 diabetes mellitus rat muscles.

Sabadine MA1, Russo TL2, Luna GF1, de Oliveira Leal AM1.

Abstract

INTRODUCTION:

Type 1 Diabetes Mellitus (DM) causes marked skeletal muscle atrophy. Mesenchymal stromal cells (MSCs) are an attractive therapy to avoid diabetic complications due to their ability to modify the microenvironment at sites of tissue injury. The aim of this study was to evaluate the effects of MSC transplantation on muscle adaptation caused by diabetes.

METHODS:

DM was induced by Streptozotocin (STZ) and the diabetic animals received systemic MSC transplantation. The Von Frey test and footprint analysis assessed sensation and sensoriomotor performance, respectively. Tibialis anterior muscles were investigated by morphology, and molecular markers atrogin-1/MuRF-1, NF-κB/p38 MAPK, TWEAK/Fn-14, Myostatin, Myod and IGF-1 were also assessed.

RESULTS:

MSC transplantation improved sensation and walking performance and also decreased muscle fibrosis in DM rats by modulating atrogenes, but not preventing muscle atrophy.

DISCUSSION:

MSCs can reduce muscle and functional complications due to type 1 DM in rats. This article is protected by copyright. All rights reserved.

This article is protected by copyright. All rights reserved.

PMID: 30028527
ثبت امتیاز
تبلیغات
تبلیغات
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان