جستجو
ورود
  26 شهریور 1398

  بازبرنامه ریزی مختل شده برای سلول های بنیادی پرتوان القایی سلول های استرومایی مزانشیمی انسانی را مجددا جوان نمی سازد

تاریخ انتشار: پنجشنبه 18 مرداد 1397 | امتیاز: Article Rating

پیری مکرر کاربرد سلول های استرومایی مزانشیمی(MSCs) را با مشکل مواجه می سازد زیرا، تکثیر آن ها را محدود می سازد و پتانسیل تمایزی آن ها را مختل می کند و استاندارد سازی محصولات سلولی را متوقف می سازد. سلول های استرومایی مزانشیمی می توانند بوسیله بازبرنامه ریزی به سلول های بنیادی پرتوان القایی(iPSCs) مجددا جوان شوند که با حذف کامل الگوهای متیلاسیون DNA یا mDNAی مربوط به پیری همراه است. بنابراین، این فرایند با پاکسازی مشخصه های اپی ژنتیکی خاص بافت و نوع سلول همراه است که بدنبال تمایز مجدد به سمت سلول های استرومایی مزانشیمی مجددا تکرار نمی شوند. در این مطالعه، بنابراین ما این فرضیه را دنبال کردیم که تنظیم افزایشی فاکتورهای پرتوانی تحت شرایط کشت اجازه بازبرنامه ریزی کامل را نمی دهد و ممکن است تغییرات مربوط به پیری را بدون وارد شدن به وضعیت پرتوانی ریست کند. سلول های استرومایی مزانشیمی با پلازمیدهای اپی زومال ترانسفکت شده و با موفقیت به iPSCها بازبرنامه ریزی شدند یا در محیط تمایزی با پاساژ مداوم هر هفته یک بار کشت شدند. بیش بیان فاکتورهای پرتوانی بدون بازبرنامه ریزی نه موجب افزایش دوره کشت سلولی شد و نه مشخصه های مولکولی و اپی ژنتیکی پیری را از بین برد. قابل توجه این که، ترانسفکشن با بدست آوردن بخش بزرگی از بازوی بلند کروموزوم شماره 1 منجر به نامیرا شدن جمعیتی از سلول ها شد. در محموع، خاتمه یافتن زودرس فرایند بازبرنامه ریزی منجر به جوان سازی مجدد سلول های استرومایی مزانشیمی نمی شود و با خطر تغییر شکل سلول ها همراه است. بنابراین این رویکرد برای جوان سازی مجدد سلول ها برای سلول درمانی مناسب نیست.

Sci Rep. 2018 Aug 3;8(1):11676. doi: 10.1038/s41598-018-30069-6.

Interrupted reprogramming into induced pluripotent stem cells does not rejuvenate human mesenchymal stromal cells.

Göbel C1, Goetzke R1, Eggermann T2, Wagner W3.

Abstract

Replicative senescence hampers application of mesenchymal stromal cells (MSCs) because it limits culture expansion, impairs differentiation potential, and hinders reliable standardization of cell products. MSCs can be rejuvenated by reprogramming into induced pluripotent stem cells (iPSCs), which is associated with complete erasure of age- and senescence-associated DNA methylation (DNAm) patterns. However, this process is also associated with erasure of cell-type and tissue-specific epigenetic characteristics that are not recapitulated upon re-differentiation towards MSCs. In this study, we therefore followed the hypothesis that overexpression of pluripotency factors under culture conditions that do not allow full reprogramming might reset senescence-associated changes without entering a pluripotent state. MSCs were transfected with episomal plasmids and either successfully reprogrammed into iPSCs or cultured in different media with continuous passaging every week. Overexpression of pluripotency factors without reprogramming did neither prolong culture expansion nor ameliorate molecular and epigenetic hallmarks of senescence. Notably, transfection resulted in immortalization of one cell preparation with gain of large parts of the long arm of chromosome 1. Taken together, premature termination of reprogramming does not result in rejuvenation of MSCs and harbours the risk of transformation. This approach is therefore not suitable to rejuvenate cells for cellular therapy.

PMID: 30076334
ثبت امتیاز
تبلیغات
تبلیغات
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان