جستجو
ورود
  02 شهریور 1398

  روشی برای تکثیر سلول های T از میمون های سینومولگوس(Macaca fascicularis)

تاریخ انتشار: جمعه 09 شهریور 1397 | امتیاز: Article Rating

سلول های T با موفقیت برای ایمنی درمانی سرطان به کار برده شده اند. با این حال، یک چالش تکثیر سلول های T میمون های سینومولگوس است که یک مدل پریمات غیر انسانی ارزشمند برای انتقال سلول T درمانی به بالین است. در این جا ما استراتژی های متعددی را برای تکثیر سلول های T‌میمون های سینومولگوس مقایسه کردیم و یک روش مناسب را ایجاد کردیم. مطالعه ما نشان داد که 100ng/ml CD3mAb+1%PHA+1000 U/ml IL2 درمانی، سلول های CD3+T خون محیطی را بدون این که فنوتیپ سلول های T‌را در شرایط آزمایشگاهی مختل کنند، به طور قابل توجهی تکثیر کنند. نتایج این مطالعه می تواند برای مدل سازی سلول های T استفاده شود که پتانسیل درمانی قابل توجهی در ایمنی درمانی سلول T- گیرنده آنتی ژن کایمریک(CAR-T) دارا هستند.

In Vitro Cell Dev Biol Anim. 2018 Aug 15. doi: 10.1007/s11626-018-0278-y. [Epub ahead of print]

A method for expansion of T cells from cynomolgus monkey (Macaca fascicularis).

Gao C1, Song Q2, Zhang M3, Li J4, Yi M2, Dong J5.

Abstract

T cells have been successfully applied to cancer immunotherapy. However, a challenge is an expansion of T cells from cynomolgus monkey, which is a valuable non-human primate model for T cell therapy transferring to the clinic. Here, we compared several strategies to expand cynomolgus monkey T cell and developed an appropriate method. Our study demonstrated that 100 ng/ml CD3 mAb + 1% PHA+ 1000 U/ml IL2 therapy significantly expanded peripheral blood CD3+ T cells without compromising T cell phenotype in vitro. The results of this study could be used for T cell remodeling, which has significant therapeutic potential in Chimeric Antigen Receptor-T (CAR-T) cell immunotherapy.

PMID: 30112696
ثبت امتیاز
تبلیغات
تبلیغات
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان