جستجو
ورود
  29 تیر 1398

  ارزیابی سازه های مدیفه شده mRNAی اینترفرون آلفا برای درمان سرطان پوست غیر ملانومایی

تاریخ انتشار: دوشنبه 19 شهریور 1397 | امتیاز: Article Rating

به کار بردن اسید ریبونوکلئیک پیام رسان(mRNA) رونویسی شده در شرایط آزمایشگاهی(IVT) یک استراتژی روز به روز در حال افزایش برای تولید موقت پروتئین ها به عنوان درمان دز یک گزینه بافتی یا اندامی است. در این جا، ما روی پوست فوکوس کردیم و قصد داشتیم تست کنیم که آیا تکنولوژی اکسپلنت تمام بافت پوست انسانی می تواند برای ارزیابی کارایی بیان سازه های مدیفه شده mRNAی اینترفرون آلفا(IFN-α) رونویسی شده در شرایط آزمایشگاهی بعد از انتقال زیستی استفاده شوند یا خیر. اکسپلنت های پوستی برای حداقل پنج روز بر مبنای آنالیز های بافتی و رنگ آمیزی TUNEL پایدار و سالم باقی ماندند. با استفاده از فرمولاسیون های mRNAی GFP ریپورتر، ما اغلب بیان اپی درمی را بعد از انتقال زیستی مشاهده کردیم. دو مورد از پنج واریته mRNAی اینترفرون آلفا بهینه سازی شده برای توالی در مقایسه با ترانسفکشن mRNAی اینترفرون آلفای ذاتی، منجر به بهبود قابل توجه بیان پروتئین اینترفرون آلفا در پوست انسان شد. آنالیز ترشح اینترفرون آلفای محیط کشت پیرامونی نیز این نتایج را ثابت کرد. ما ثابت کردیم که انتقال mRNAی اینترفرون آلفا به اکسپلنت های پوستی انسانی تمام ضخامت می تواند برای تست مدیفیکاسیون های توالی mRNA در شرایط آزمایشگاهی استفاده شود. این رویکرد می تواند برای ایجاد درمان های مبتنی بر mRNA مشکلات پوستی اپیدرمی شایع از جمله سرطان های پوستی غیر ملانومایی استفاده شوند، جایی که درمان با پروتئین اینترفرون آلفا پیش از این اثر درمانی قوی را نشان داده است.

Sci Rep. 2018 Aug 28;8(1):12954. doi: 10.1038/s41598-018-31061-w.

Evaluation of modified Interferon alpha mRNA constructs for the treatment of non-melanoma skin cancer.

Hochmann S1,2, Mittermeir M1,2, Santic R3, Koszik F3, Griessner L3, Sonderegger AS1,2, Hoffmann T3, Russe E4, Scheiblhofer S5, Weiss R5, Mandler M3, Schneeberger A3, Strunk D6,7.

Abstract

Application of in vitro transcribed (IVT) messenger ribonucleic acid (mRNA) is an increasingly popular strategy to transiently produce proteins as therapeutics in a tissue or organ of choice. Here, we focused on the skin and aimed to test if whole human skin tissue explant technology can be used to evaluate the expression efficacy of different IVT Interferon alpha (IFN-α) mRNA constructs in situ, after biolistic delivery. Skin explants were viable and intact for at least five days based on histologic analysis and TUNEL staining. Using GFP reporter mRNA formulations, we found mostly epidermal expression after biolistic delivery. Two out of five sequence-optimized IFN-α mRNA variants resulted in significantly improved IFN-α protein expression in human skin compared to native IFN-α mRNA transfection. IFN-α secretion analysis of the surrounding culture media confirmed these results. We provide a proof-of-concept that IFN-α mRNA delivery into intact human full thickness skin explants can be utilized to test mRNA sequence modifications ex vivo. This approach could be used to develop novel mRNA-based treatments of common epidermal skin conditions including non-melanoma skin cancer, where IFN-α protein therapy has previously shown a strong therapeutic effect.

PMID: 30154486
ثبت امتیاز
تبلیغات
تبلیغات
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان