جستجو
ورود
  26 تیر 1398

  دوز کم کلسیپوتیرول می تواند اثرات بسته شدن زخم، ضد میکروبی و ضد نئوپلازی را در کراتینوسیت های اپیدرمیولیز بولوزا نشان دهد

تاریخ انتشار: دوشنبه 19 شهریور 1397 | امتیاز: Article Rating

بیماران مبتلا به اپیدرمیولیز بولوزای دیستروفیک مغلوب(RDEB) از زخم های آلوده مزمن و مکرر رنج می برند که آن ها را مستعد تکوین سرطان های پوستی تهاجمی و تهدید کننده حیات در این نواحی می کند. ویتامین D3  فاکتوری حیاتی برای بهبود زخم است که اغلب نادیده گرفته می شود. پوست سالم دارای ماشین آنزیمی کاملی است که برای تولید 1-آلفا، 25-دی هیدروکسی ویتامین D3(کلسیتریول) فعال مورد نیاز است و در عملکرد پوستی مناسب اهمیت دارد. آسیب تولید کلسیترول را تقویت می کند، بیان ژن های هدف کلسیترول از جمله پپتید ضد میکروبی کتلیسیدین(hCAP18) که یک جزء ضروری سیستم ایمنی ذاتی است و فاکتور مهمی برای بهبودی زخم است، را القا می کند. ما دریافتیم که بیان hCAP18 به طور قابل توجه کاهش یافته را در مجموعه ای کراتینوسیت های RDEB مشاهده کردیم که می تواند بوسیله تیمار با کلسیپوتریول احیا شود. بسته شدن زخم کاهش یافته در تک لایه سلولی RDEB بوسیله تیمار با کلسیپوتریول تا دو برابر افزایش یافت و سکرتوم سلول های تیمار شده با کلسیپوتریول نیز فعالیت ضد میکروبی افزایش یافته ای را نشان داد. کلسیپوتریول اثرا ضد نئوپلازی نشان  و کلونی زایی و تکثیر سلول های تومور RDEB را سرکوب کرد. اثرات ترکیبی ترمیم زخم، ضد میکروبی و ضد نئوپلازی نشان داد که کلسیپوتریول ممکن است یک گزینه درمانی حیاتی برای بیماران RDEB ارائه دهند که ما می توانیم در یک مطالعه مشاهده ای تک بیمار نشان دهیم.

Sci Rep. 2018 Sep 7;8(1):13430. doi: 10.1038/s41598-018-31823-6.

Low-dose calcipotriol can elicit wound closure, anti-microbial, and anti-neoplastic effects in epidermolysis bullosa keratinocytes.

Guttmann-Gruber C1, Tockner B2, Scharler C3, Hüttner C2, Common JE4,5, Tay ASL4, Denil SLIJ4, Klausegger A2, Trost A6, Breitenbach J2, Schnitzhofer P2, Hofbauer P7, Wolkersdorfer M7, Diem A2, Laimer M8, Strunk D3, Bauer JW8, Reichelt J2, Lang R8, Piñón Hofbauer J2.

Abstract

Recessive dystrophic epidermolysis bullosa (RDEB) patients suffer from chronic and repeatedly infected wounds predisposing them to the development of aggressive and life-threatening skin cancer in these areas. Vitamin D3 is an often neglected but critical factor for wound healing. Intact skin possesses the entire enzymatic machinery required to produce active 1-alpha,25-dihydroxyvitamin D3 (calcitriol), underscoring its significance to proper skin function. Injury enhances calcitriol production, inducing the expression of calcitriol target genes including the antimicrobial peptide cathelicidin (hCAP18), an essential component of the innate immune system and an important wound healing factor. We found significantly reduced hCAP18 expression in a subset of RDEB keratinocytes which could be restored by calcipotriol treatment. Reduced scratch closure in RDEB cell monolayers was enhanced up to 2-fold by calcipotriol treatment, and the secretome of calcipotriol-treated cells additionally showed increased antimicrobial activity. Calcipotriol exhibited anti-neoplastic effects, suppressing the clonogenicity and proliferation of RDEB tumor cells. The combined wound healing, anti-microbial, and anti-neoplastic effects indicate that calcipotriol may represent a vital therapeutic option for RDEB patients which we could demonstrate in a single-patient observation study.

PMID: 30194425
ثبت امتیاز
تبلیغات
تبلیغات
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان