جستجو
ورود
  26 تیر 1398

  اگزوزوم های مشتق از سلول های بنیادی: یک ابزار نوظهور در بازسازی میوکاردی

تاریخ انتشار: دوشنبه 19 شهریور 1397 | امتیاز: Article Rating

بیماری های قلبی عروقی(CVDs) روز به روز در حال افزایش هستند و یکی از دلایل مرگ و میر در کشورهای صنعتی محسوب می شوند.  شدیدترین شکل بیماری های قلبی، انفارکته میوکاردی حاد است که بیماری مخرب همراه با مرگ و میر بالا است. در بخش قابل توجهی از بیمارانی که از انفارکته میوکاردی حاد زنده می مانند، از دست رفتن عملکرد کاردیومیوسیت ها در نتیجه آسیب ایسکمی منجر به نارسایی بطنی و تغییرات قابل توجه در کیفیت زندگی بیماران و افزایش مرگ و میر می شود. بنابراین، تلاش های زیادی در سال های اخیر صورت گرفته است که تا ابزار جدیدی برای بازسازی کاردیومیوسیت های دارای عملکرد شناسایی شود. در حال حاضر، درمان های بازسازی کننده هدف نهایی برای احیای عملکرد میوکاردیوم آسیب دیده و از طریق تحریک بازسازی بافت انفارکته شده و یا بوسیله ارائه سلول هایی که می توانند بافت میوکاردی جدیدی را برای جایگزینی بافت آسیب دیده تولید کنند، می باشند. در این موارد، سلول های بنیادی(SCs) به عنوان یک گزینه درمانی کارامد پیشنهاد می شوند. با این حال، برخلاف شور و شوق زیادی در شروع این سلول درمانی ها، با توجه به نتایج اولیه امیدوار کننده، این درمان در نشان دادن مزایای قابل توجه در کارآزمایی های بالینی بزرگ عاجز بوده است. یک یافته جذاب مطالعات سلول های بنیادی این است که اگزوزوم های آزادسازی شده از سلول های بنیادی مزانشیمی(MSCs) قادر به تقویت زنده مانی کاردیومیوسیت ها بعد از آسیب ایسکمی/پرفیوژن مجدد هستند که نشان می دهد اثرات سودمند سلول های بنیادی مزانشیمی در ریکاوری میوکاردیوم دارای عملکرد می تواند مربوط به توانایی آن ها در ترشح اگزوزوم ها باشد. ده سال قبل، مشخص شد که اگزوزوم ها ویژگی های منحصربفردی در انتقال میکروRNAها بین سلول ها دارند و به عنوان نانو ناقل های میکروRNAها عمل می کنند. بنابراین، درمان های مبتنی بر اگزوزوم ها اخیرا به عنوان یک ابزار نوظهور برای بازسازی قلبی و به عنوان جایگزینی برای سلول درمانی در دوره بعد از انفارکته پیشنهاد شده اند. این مطالعه مروری قصد دارد که نقش نوظهور اگزوزوم ها در تکوین درمان های خلاقانه برای بازسازی قلبی و هم چنین نقش بالقوه آن ها به عنوان بیومارکرهای کاندیدا و یا برای ایجاد ابزارهای تشخیصی جدید را مورد بحث قرار دهد.

World J Stem Cells. 2018 Aug 26;10(8):106-115. doi: 10.4252/wjsc.v10.i8.106.

Stem cell-derived exosomes - an emerging tool for myocardial regeneration.

Lazar E1, Benedek T2, Korodi S2, Rat N2, Lo J3, Benedek I2.

Abstract

Cardiovascular diseases (CVDs) continue to represent the number one cause of death and disability in industrialized countries. The most severe form of CVD is acute myocardial infarction (AMI), a devastating disease associated with high mortality and disability. In a substantial proportion of patients who survive AMI, loss of functional cardiomyocytes as a result of ischaemic injury leads to ventricular failure, resulting in significant alteration to quality of life and increased mortality. Therefore, many attempts have been made in recent years to identify new tools for the regeneration of functional cardiomyocytes. Regenerative therapy currently represents the ultimate goal for restoring the function of damaged myocardium by stimulating the regeneration of the infarcted tissue or by providing cells that can generate new myocardial tissue to replace the damaged tissue. Stem cells (SCs) have been proposed as a viable therapy option in these cases. However, despite the great enthusiasm at the beginning of the SC era, justified by promising initial results, this therapy has failed to demonstrate a significant benefit in large clinical trials. One interesting finding of SC studies is that exosomes released by mesenchymal SCs (MSCs) are able to enhance the viability of cardiomyocytes after ischaemia/reperfusion injury, suggesting that the beneficial effects of MSCs in the recovery of functional myocardium could be related to their capacity to secrete exosomes. Ten years ago, it was discovered that exosomes have the unique property of transferring miRNA between cells, acting as miRNA nanocarriers. Therefore, exosome-based therapy has recently been proposed as an emerging tool for cardiac regeneration as an alternative to SC therapy in the post-infarction period. This review aims to discuss the emerging role of exosomes in developing innovative therapies for cardiac regeneration as well as their potential role as candidate biomarkers or for developing new diagnostic tools.

PMID: 30190780
ثبت امتیاز
تبلیغات
تبلیغات
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان