جستجو
ورود
  27 خرداد 1398

  سلول های اقماری منتقل شده در نیچ آن ها، میوتیوب های دارای عملکرد را در کشت های سلولی سه بعدی به طور موثری تولید می کنند

تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 17 مهر 1397 | امتیاز: Article Rating

سیگنال های بیوفیزیکی و بیوشیمیایی محیط در تنظیم ظرفیت تمایزی سلول های بنیادی موجود در عضلات اسکلتی موسوم به سلول های اقماری مشارکت دارند. این می تواند در کشت آزمایشگاهی نیز مشاهده شود، جایی که رفتار سلول های عضلانی بوسیله بسترهای کشت خاص تحت تاثیر قرار می گیرد و این که آیا کشت ها در محیط های دو بعدی و سه بعدی انجام می گیرند، با تغییراتی در مورفولوژی، شکل هسته و سازماندهی هسته همراه است. برای ایجاد یک مدل عضلانی اسکلتی سه بعدی، ما کلاژن نوع یک، فیبرین یا PEG-فیبرینوژن را با منابع مختلف سلول های عضله زای موشی و انسانی مقایسه کردیم. برای تولید کشش در داربست سه بعدی، زیست مواد بین دو پست سیلیکونی منعطف برای شبیه سازی تاندون ها، پلیمریزه شدند. این سیستم کشت سه بعدی، چندین مزیت از جمله ساده و سریع بودن برای ایجاد و ارزان بودن را ارائه کرد و یک ابزار در دسترس را برای بررسی عضله زایی در محیط سه بعدی ارائه کرد. رده های میوبلاستی موشی و انسانی نامیرا شده و سلول های اقماری اولیه موش ها، زمانی که در این مواد زیستی کشت شدند، درجه مختلفی از تمایز عضله زایی را نشان دادند و بویژه میوفیبروبلاست های C2، در کلاژن نوع یک و فیبرین، میوتیوب های چند هسته ای بزرگ را شکل دادند. با این حال، سلول های اقماری موشی در نیچ شان روی فیبرهی عضلانی حفظ شدند و در کلاژن نوع یک سه بعدی قالب گیری شدند یا ژل های فیبرین میوتیوب های منقبض شونده و چند هسته ای هم راستا را تولید کردند.

PLoS One. 2018 Sep 17;13(9):e0202574. doi: 10.1371/journal.pone.0202574. eCollection 2018.

Satellite cells delivered in their niche efficiently generate functional myotubes in three-dimensional cell culture.

Prüller J1, Mannhardt I2,3, Eschenhagen T2,3, Zammit PS1, Figeac N1.

Abstract

Biophysical/biochemical cues from the environment contribute to regulation of the regenerative capacity of resident skeletal muscle stem cells called satellites cells. This can be observed in vitro, where muscle cell behaviour is influenced by the particular culture substrates and whether culture is performed in a 2D or 3D environment, with changes including morphology, nuclear shape and cytoskeletal organization. To create a 3D skeletal muscle model we compared collagen I, Fibrin or PEG-Fibrinogen with different sources of murine and human myogenic cells. To generate tension in the 3D scaffold, biomaterials were polymerised between two flexible silicone posts to mimic tendons. This 3D culture system has multiple advantages including being simple, fast to set up and inexpensive, so providing an accessible tool to investigate myogenesis in a 3D environment. Immortalised human and murine myoblast lines, and primary murine satellite cells showed varying degrees of myogenic differentiation when cultured in these biomaterials, with C2 myoblasts in particular forming large multinucleated myotubes in collagen I or Fibrin. However, murine satellite cells retained in their niche on a muscle fibre and embedded in 3D collagen I or Fibrin gels generated aligned, multinucleated and contractile myotubes.

PMID: 30222770
ثبت امتیاز
تبلیغات
تبلیغات
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان