جستجو
ورود
  27 خرداد 1398

  شکل گیری قشری مجدد و ریکاوری عملکردی القا شده بوسیله هیدروژل های سیلک فیبروئین-سلول های بنیادی کپسوله شده ایمپلنت شده در جانوران مدل سکته

تاریخ انتشار: چهارشنبه 18 مهر 1397 | امتیاز: Article Rating

احیای مدار آسیب دیده و بازآرایی عملکردی نواحی پیرامون آسیب،‌ دو مکانیسم اصلی را برای حفظ ریکاوری مغز بعد از سکته ایجاد می کنند. در این مطالعه، زیست مواد مبتنی بر سیلک فیبروئین به طور موثری بقای سلول های بنیادی مزانشیمی(mSCs) ایمپلنت شده به صورت درون مغزی را حمایت می کند و نتایج عملکردی را در مدل سکته قشری که روی عملکرد حسی حرکتی انگشتان اثر می گذارد، طی زمان افزایش می دهد. ما نشان می دهیم که مکانیسم های عملکردی دخیل در ریکاوری به حفظ قابل توجه بافت قشری در روزهای اولیه بعد از ایمپلنت سلول های بنیادی مزانشیمی-پلیمر مربوط است که با پلاستیسیتی قشری تاخیر یافته دنبال می شود که شامل یک عدم ارتباط عملکردی پیشرونده بین عملکرد حسی انگشتان(FLs1) و حرکتی دمی(cFLm1) و یک فعالیت حسی قابل توجه در نواحی پیرامون آسیب همراه است که تا cFLm1 ادامه دارد. نتایج ما شواهدی را ارائه می کند که سلول های بنیادی مزانشیمی به درون هیدروژل های سیلک فیبروئین یکپارچه شدند و آسیب مغزی را بعد از انفارکته مغزی که منجر به پلاستیسیتی قشری تاخیر یافته در بافت پیرامون آسیب می شود، کاهش می دهد که این امر بعدا منجر به تغییر عملکردی می شود که طی ریکاوری خود بخودی یا ریکاوری القا شده بوسیله بازتوانی تمرینی توصیف می شود. این مطالعه نشان می دهد که بازسازی قلب و بهبودی پایدار با استفاده از رویکرد مبتنی بر زیست مواد و سلول های بنیادی به طور آزمایشگاهی ایجاد می شود.

Front Cell Neurosci. 2018 Sep 6;12:296. doi: 10.3389/fncel.2018.00296. eCollection 2018.

Cortical Reshaping and Functional Recovery Induced by Silk Fibroin Hydrogels-Encapsulated Stem Cells Implanted in Stroke Animals.

Fernández-García L1, Pérez-Rigueiro J1,2,3, Martinez-Murillo R4, Panetsos F5,6, Ramos M1,3,7, Guinea GV1,2,3, González-Nieto D1,3,7.

Abstract

The restitution of damaged circuitry and functional remodeling of peri-injured areas constitute two main mechanisms for sustaining recovery of the brain after stroke. In this study, a silk fibroin-based biomaterial efficiently supports the survival of intracerebrally implanted mesenchymal stem cells (mSCs) and increases functional outcomes over time in a model of cortical stroke that affects the forepaw sensory and motor representations. We show that the functional mechanisms underlying recovery are related to a substantial preservation of cortical tissue in the first days after mSCs-polymer implantation, followed by delayed cortical plasticity that involved a progressive functional disconnection between the forepaw sensory (FLs1) and caudal motor (cFLm1) representations and an emergent sensory activity in peri-lesional areas belonging to cFLm1. Our results provide evidence that mSCs integrated into silk fibroin hydrogels attenuate the cerebral damage after brain infarction inducing a delayed cortical plasticity in the peri-lesional tissue, this later a functional change described during spontaneous or training rehabilitation-induced recovery. This study shows that brain remapping and sustained recovery were experimentally favored using a stem cell-biomaterial-based approach.

PMID: 30237762
ثبت امتیاز
تبلیغات
تبلیغات
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان