جستجو
ورود
  01 مهر 1398

  پیوند سلول های بنیادی خون ساز در زمینه سلول درمانی های مهندسی شده

تاریخ انتشار: یکشنبه 13 آبان 1397 | امتیاز: Article Rating

هدف از مطالعه:

سلول درمانی با استفاده از سلول های T‌مدیفه شده برای بیان گیرنده های آنتی ژن کایمریک(CAR-T cells)، موفقیت قابل توجهی را برای بیماران مبتلا به لنفومای غیر هاجکین سلول های CD19+B، لوکمیای لنفوسیتی مزمن(CLL)، یا لوکمیای لنفوبلاستی حاد(ALL) که درمان های گذشته برای آن ها موفقیت آمیز نبوده است، ایجاد کرده است. درمان های موثر برای این گروه از بیماری ها پیش از این محدود به پیوند سلول های بنیادی خون ساز آلوژن(alloHCT) بود. نتایج اخیر CAR-T cell‌درمانی این سوال را ایجاد کرده است که بهتر نیست از ترکیب CAR-T cell‌درمانی و alloHCT برای درمان این بیماران استفاده کرد.

یافته های اخیر:

 ظرف دو سال گذشته، نتایج بدست آمده از کارآزمایی های بزرگ و پیگیری های طولانی مدت بیماران تیمار شده با CD19 CAR-T cell نشان می دهد که برخی از آن ها ممکن است بدون نیاز به پیوند نیز بهبودی پایداری را بدست آورند. تعادل کارایی و سمیت برای CAR-T cell‌درمانی و alloHCT تحت تاثیر نوع بیماری، وضعیت بیمار در زمان تیمار، مشخصه های بیمار و درمان خاص به کار برده شده قرار دارد. سیگنال های اولیه ای وجود دارد که برای بیمارانی که بوسیله CAR-T cell درمانی بهبودی شان را بدست آورده اند، پیوند سلولی نیز می تواند یک استراتژی بالقوه موثر(هر چند گران) باشد.

Curr Hematol Malig Rep. 2018 Oct 2. doi: 10.1007/s11899-018-0476-4. [Epub ahead of print]

Hematopoietic Stem Cell Transplantation in the Era of Engineered Cell Therapy.

Appelbaum JS1,2, Milano F3,4.

Abstract

PURPOSE OF REVIEW:

Cellular therapy using T cells modified to express chimeric antigen receptors (CAR-T cells) has had striking success in patients that have failed previous treatment for CD19+ B cell non-Hodgkin lymphoma (NHL), chronic lymphocytic leukemia (CLL), or acute lymphoblastic leukemia (ALL). Curative therapy for this group of diseases has previously been limited to allogeneic hematopoietic cell transplantation HCT (alloHCT). The recent results of CAR-T cell therapy raise the question of how best to integrate CAR-T cell therapy and alloHCT in the care of these patients.

RECENT FINDINGS:

Within the past 2 years, results from larger trials and increased follow-up of patients treated with CD19 CAR-T cell therapy suggest that some may achieve durable remission without transplant. The balance of efficacy and toxicity for CAR-T cell therapy and alloHCT vary by disease type, disease status at the time of treatment, patient characteristics, and the specific therapy employed. There are early signals that subsequent transplantation of patients who have achieved remission with CAR-T may be a potentially viable (though expensive) strategy.

PMID: 30280289
ثبت امتیاز
تبلیغات
تبلیغات
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان