جستجو
ورود
  02 شهریور 1398

  مهار دارویی ERK4 آپوپتوز را در سلول های لوکمیای میلوئید حاد تقویت می کند

تاریخ انتشار: یکشنبه 13 آبان 1397 | امتیاز: Article Rating

لوکمیای میلوئید حاد(AML)، یک بدخیمی خونی جنینی است که به انواع داروهای شیمی درمانی مقاوم است.  کیناز 5 تنظیم شونده با سیگنال خارج سلولی(ERK5) نقش جدیدی را در مورد مقاومت شیمی درمانی برخی از سلول های سرطانی بازی می کند و این مسیر یک میانجی مرکزی تنظیم بقا و آپوپتوز سلول ها است. هدف این مطالعه، بررسی اثر مهار کننده ERK5 موسوم به XMD8-92 روی تکثیر و آپوپتوز رده های سلولی لوکمیای میلوئید حاد است. یافته ها نشان داد که XMD8-92  بوسیله G-CSF و کاهش بیان c-Myc و سیکلین D1، فعال سازی ERK5 را مهار کرد. تیمار XMD8-92 فسفریلاسیون ERK5 را کاهش داد و منجر به مهار مجزای تکثیر سلولی شد و آپوپتوز را در سلول های Kasumi-1 و HL-60 افزایش داد. در مجموع، مطالعه ما نشان می دهد که مهار ERK5 بوسیله XMD8-92 می تواند آپوپتوز را شروع کند و تکثیر سلول های لوکمیای میلوئید حاد را مهار کند. بنابراین، مهار ERK5 ممکن است یک عامل موثر در شیمی درمانی لوکمیای میلوئید حاد باشد.

Int J Stem Cells. 2018 Oct 31. doi: 10.15283/ijsc18053. [Epub ahead of print]

The Pharmacological Inhibition of ERK5 Enhances Apoptosis in Acute Myeloid Leukemia Cells.

Kang C1, Kim JS1, Kim CY1, Kim EY2,3, Chung HM1.

Abstract

Acute myeloid leukemia (AML) is a fatal hematological malignancy which is resistant to a variety of chemotherapy drugs. Extracellular signal-regulated kinase 5 (ERK5) plays a novel role in chemoresistance in some cancer cells and this pathway is a central mediator of cell survival and apoptotic regulation. The aim of this study was to investigate the effect of ERK5 inhibitor, XMD8-92, on proliferation and apoptosis in AML cell lines. Findings showed that XMD8-92 inhibited the activation of ERK5 by G-CSF and decreased the expression of c-Myc and Cyclin D1. The treatment of XMD8-92 reduced the phosphorylation of ERK5 leading to a distinct inhibition of cell proliferation and increased apoptosis in Kasumi-1 and HL-60 cells. Taken together, our study suggests that the inhibition of ERK5 by XMD8-92 can trigger apoptosis and inhibit proliferation in AMLs. Therefore, the inhibition of ERK5 may be an effective adjuvant in AML chemotherapy.

PMID: 30343550
ثبت امتیاز
تبلیغات
تبلیغات
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان