جستجو
ورود
  02 شهریور 1398

  سلول های بنیادی پرتوان مرتبط با فولیکول مو(HAP) کپسوله شده روی غشاهای پلی وینیلیدن فلوراید(PFM) ریکاوری عملکردی آسیب نخاعی را افزایش می دهند

تاریخ انتشار: یکشنبه 13 آبان 1397 | امتیاز: Article Rating

مطالعات گذشته ما نشان داد که سلول های بنیادی پرتوان مرتبط با فولیکول مو(HAP) و بیان کننده نستین که در ناحیه برآمده مو(bulge) فولیکول مو ساکن هستند، می توانند عصب و طناب نخاعی آسیب دیده را احیا کنند و به سلول های عضلانی قلبی تمایز یابند. در این جا، ما کلونی های سلول های بنیادی  HAP بیان کننده پروتئین فلورسنت سبز موشی کپسوله شده روی غشاهای پلی وینیلیدن فلوراید(PFM) را به طناب نخاعی گردنی آسیب دیده موش های nude پیوند کردیم. هفت هفته بعد از پیوند، ما تمایز سلول های بنیادی HAP به نورون ها و سلول های گلیالی را مشاهده کردیم. نتایج ما نیز نشان داد که کلونی های سلول های بنیادی HAP بیان کننده GFP و محصور شده در PFM به چسبیدن کامل و مجدد طناب نخاعی گردنی کمک کردند. علاوه بر این، آنالیزهای کمی عملکرد حرکتی با استفاده از Basso Mouse Scale برای نمره حرکتی(BMS) بهبودی قابل توجهی را در موش های ایمپلنت شده در مقایسه با موش های غیر ایمپلنت شده مبتلا به آسیب نخاعی شدید نشان داد. هم چنین مطالعه ما نشان داد که بدست آوردن سلول های بنیادی HAP آسان است، آن ها تراتوما ایجاد نمی کنند و توانایی تمایزی شان را بعد از حفاظت انجمادی شدن از دست نمی دهند. در مجموع، نتایج ما نشان می دهد که سلول های بنیادی HAP می توانند در مقایسه با سلول های بنیادی پرتوان القایی(iPSCs) یا سلول های بنیادی جنینی(ESCs) برای طب بازساختی، بویژه ترمیم طناب نخاعی منبع بهتری باشند.

Stem Cell Rev. 2018 Oct 19. doi: 10.1007/s12015-018-9856-3. [Epub ahead of print]

Hair-Follicle-Associated Pluripotent (HAP) Stem Cells Encapsulated on Polyvinylidene Fluoride Membranes (PFM) Promote Functional Recovery from Spinal Cord Injury.

Obara K1, Tohgi N1, Shirai K1, Mii S1, Hamada Y1, Arakawa N1, Aki R1, Singh SR2, Hoffman RM3,4, Amoh Y5.

Abstract

Our previous studies showed that nestin-expressing hair follicle-associated-pluripotent (HAP) stem cells, which reside in the bulge area of the hair follicle, could restore injured nerve and spinal cord and differentiate into cardiac muscle cells. Here we transplanted mouse green fluorescent protein (GFP)-expressing HAP stem-cell colonies enclosed on polyvinylidene fluoride membranes (PFM) into the severed thoracic spinal cord of nude mice. After seven weeks of implantation, we found the differentiation of HAP stem cells into neurons and glial cells. Our results also showed that PFM-captured GFP-expressing HAP stem-cell colonies assisted complete reattachment of the thoracic spinal cord. Furthermore, our quantitative motor function analysis with the Basso Mouse Scale for Locomotion (BMS) score demonstrated a significant improvement in the implanted mice compared to non-implanted mice with a severed spinal cord. Our study also showed that it is easy to obtain HAP stem cells, they do not develop teratomas, and do not loose differentiation ability when cryopreserved. Collectively our results suggest that HAP stem cells could be a better source compared to induced pluripotent stem cells (iPS) or embryonic stem (ES) cells for regenerative medicine, specifically for spinal cord repair.

PMID: 30341634
ثبت امتیاز
تبلیغات
تبلیغات
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان