پیشرفت در جایگزین های سلولی دوپامینرژیک و استراتژی های بازسازی کننده برای بیماری پارکینسون

تاریخ انتشار: جمعه 18 آبان 1397 | امتیاز: Article Rating

بیماری پارکینسون(PD) یک اختلال مخرب عصبی مزمن و پیشرونده است که از نظر علایم با لرزش های دائمی، سفتی، برادی کینزی و اختلال در راه رفتن مشخص می شود. این نواقص حرکتی که بیمار پارکینسونی را آزار می دهد، بدوا ناشی از عملکرد نامناسب یا فقدان نورون های بخش pars comactaی جسم سیاه مغزی(SNpc) تست. هیجان انگیزترین درمان ها برای بیماری پارکینسون بر جایگزین کردن دوپامین بنا نهاده شده اند که این امر ظاهرا در مراحل اولیه بیماری موثر است اما در مراحل پیشرفته بیماری، کمتر موثر بوده و با عوراض جانبی شدید همراه هستند. در حال حاضر، استراتژیی برای آهسته کردن کردن تخریب عصبی یا مهار پیشرفت پارکینسون وجود ندارد. بنابراین، چشم انداز بازسازی نورون های دوپامینرژیک دارای عملکرد بسیار جذاب است. طی چند دهه گذشته، پیشرفت قابل توجهی در ایجاد استراتژی های بازسازی کننده دوپامینرژیک برای درمان بیماری پارکینسون صورت گرفته است. به نظر می رسد که امیدوار کننده ترین رویکرد درمان های جایگزین کردن سلول(CRT) با استفاده از سلول های بنیادی جنینی انسانی(ESCs) یا سلول های بنیادی پرتوان القایی(iPSCs) باشد که به میزان نامحدودی در دسترس هستند و موفقیت های زیادی را در کارآزمایی های پیش درمانگاهی ایجاد کرده اند. برخلاف چالش های موجود، درمان های مبتنی بر سلول های بنیادی گام های مهمی را به سمت بالین در دهه فعلی برداشته اند. به طور جایگزین، بازبرنامه ریزی رده های مستقیم، بویژه تبدیل مستقیم و  درجای سلول های گلیالی به نورون های القایی با برخی مزایا همراه هستند که از جمله آن ها می توان به عدم وجود نگرانی های اخلاقی، عدم وجود نئوپلازی و حتی عدم نیاز به پیوند اشاره کرد که اخیرا توجه زیادی را به خود جلب کرده است. استفاده از توانایی بازسازی اندوژن سلول های بنیادی عصبی(NSCs) یک رویکرد ایده آل برای بازسازی عصبی دوپامینرژیک است که به میزان زیادی ضد و نقیض است. در این جا، ما بسیاری از این پیشرفت ها بویژه زمینه ها و استراتژی هایی که ممکن است به طور ویژه ای برای ایجاد رویکردهای بازسازی کننده احیا کننده عملکرد دوپامینرژیک در بیماری پارکینسون موثر باشند را مرور می کنیم.

ACS Chem Neurosci. 2018 Oct 16. doi: 10.1021/acschemneuro.8b00389. [Epub ahead of print]

Progress in dopaminergic cell-replacement and regenerative strategies for Parkinson's disease.

Chen W, Huang Q, Ma S, Li M.

Abstract

Parkinson's disease (PD) is a chronic progressive neurodegenerative disorder symptomatically characterized by resting tremor, rigidity, bradykinesia and gait impairment. These motor deficits suffered by PD patients primarily result from selective dysfunction or loss of dopaminergic neurons of the substantia nigra pars compacta (SNpc). Most of the existing therapies for PD are based on the replacement of dopamine, which is symptomatically effective in the early stage but becomes increasingly less effective and is accompanied by serious side effects in the advanced stages of the disease. Currently, there are no strategies to slow neuronal degeneration or prevent the progression of PD. Thus, the prospect of regenerating functional dopaminergic neurons is very attractive. Over the last few decades, significant progress has been made in the development of dopaminergic regenerative strategies for curing PD. The most promising approach seems to be cell-replacement therapy (CRT) using human embryonic stem cells (ESCs) or induced pluripotent stem cells (iPSCs), which are unlimitedly available and have gained much success in preclinical trials. Despite the challenges, stem cell-based CRT will make significant steps toward the clinic in the coming decade. Alternatively, direct lineage reprogramming, especially in situ direct conversion of glia cells to induced neurons, which exhibits some advantages including no ethical concerns, no risk of neoplasia, and even no need for transplantation, has gained much attention recently. Evoking the endogenous regeneration ability of neural stem cells (NSCs) is an idyllic method of dopaminergic neuroregeneration which remains highly controversial. Here, we review many of these advances, highlighting areas and strategies that might be particularly suited to the development of regenerative approaches that restore dopaminergic function in PD. Key words: Parkinson's disease, dopaminergic neurons, embryonic stem cell, induced pluripotent stem cell, neural stem cell, direct lineage reprogramming, endogenous regeneration.

PMID: 30346716
ثبت امتیاز
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان